Przepływ energii w praktyce – kable i przewody

Utrzymanie ruchu Pomiary i jakość

Energia elektryczna zasila współczesny świat i – pomimo apeli o jej oszczędzanie – trudno sobie wyobrazić życie całkowicie pozbawione tej siły. Większość urządzeń znajdujących się w zakładach przemysłowych działa właśnie dzięki niej. Instalacja elektryczna znajduje się właściwie w każdym budynku, ale od tego, czy zostały w niej prawidłowo dobrane przewody i czy została właściwie położona, zależy jej funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowników. W tym artykule przybliżymy nieco rodzaje kabli i przewodów, jakie znaleźć można w różnych aplikacjach.

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch cząstek posiadających ładunek elektryczny (elektronów lub jonów) w przewodnikach. Prąd jest to natężenie, z jakim elektrony przepływają przez punkt w zamkniętym obwodzie elektrycznym. W najprostszym przypadku prąd = przepływ.
Elektrony przepływają przez przewodnik, którym może być przewód metalowy, zwykle miedziany, gdy spełnione są dwa warunki wstępne obwodu elektrycznego, a zatem – gdy obwód zawiera źródło energii, które wytwarza napięcie (bez napięcia elektrony przemieszczają się losowo i równomiernie w obrębie przewodu, a prąd nie może płynąć. Napięcie wytwarza ciśnienie, które kieruje elektrony w jednym kierunku) oraz gdy obwód tworzy zamkniętą, przewodzącą pętlę, przez którą elektrony mogą przepływać, dostarczając energię do dowolnego urządzenia (obciążenia) podłączonego do obwodu. Obwód jest zamknięty, gdy przełącznik jest ustawiony w położeniu włączenia lub zwarty.
 

REKLAMA

​​


Podstawowe parametry instalacji elektrycznych

Zgodnie z normą HD 60364-1 dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz przy doborze i montażu wyposażenia należy w szczególności uwzględnić przeznaczenie danej instalacji, jej ogólną strukturę i sposób zasilania, przewidywane wpływy zewnętrzne, na jakie instalacja może być narażona, kompatybilność wyposażenia instalacji, a także łatwość dostępu, konserwacji i kontroli stanu technicznego instalacji.
Aby właściwie dobrać przewody, kable i urządzenia ochronne dla instalacji elektrycznych, należy ustalić wartość spodziewanego prądu obciążenia, który stanowi podstawę dobor...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy