Rozwiązanie Seco Machine Monitoring maksymalizuje wydajność produkcji

Aktualności

Aby zoptymalizować wydajność, producenci powinni mierzyć i kwantyfikować przyczyny okresów nieproduktywnych. Dzięki rozwiązaniu Seco Machine Monitoring mogą oni uzyskać opartą na danych wiedzę, aby nie tylko zarządzać wydajnością produkcji, ale również zwiększyć jej wielkość i jakość.

Narzędzia Seco Machine Monitoring w sposób ciągły zdalnie pobierają próbki danych dotyczących produkcji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić pełny obraz sytuacji na hali produkcyjnej i poza nią. Informacje te tworzą kompleksowy profil codziennych działań i umożliwiają wysyłanie ostrzeżeń dotyczących konieczności interwencji w zakładzie oraz zdalnych powiadomień w zakresie wskaźników kluczowych dla procesu produkcji.

Wyeliminowanie „wąskich gardeł” i zwiększenie wskaźnika OEE

Szczegółowe informacje na temat operacji obróbki — zarówno obsługiwanych przez operatorów, jak i autonomicznych — pozwalają producentom monitorować wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i wprowadzać ciągłe poprawki dotyczące planowania, harmonogramowania i komunikacji. W ujęciu ogólnym tego typu spostrzeżenia oparte na danych umożliwiają identyfikację podstawowych przyczyn problemów produkcyjnych, które utrudniają optymalizację przepływu pracy.

Ekonomiczny sposób gromadzenia danych dotyczących całego zakładu

Ograniczony dostęp do danych dotyczących produkcji aktualizowanych w czasie rzeczywistym spowalnia reakcje producenta na problemy dotyczące poszczególnych operacji, maszyn i komórek, a także ogólnego przepływu pracy w procesie produkcji. Ekonomiczne we wdrożeniu rozwiązanie Seco Machine Monitoring poprawia komunikację pomiędzy halą produkcyjną a kadrą kierowniczą wyższego szczebla poprzez wprowadzenie inteligentnych procesów produkcji opartych na danych.

Oznaczone różnymi kolorami wskaźniki wyświetlane na pulpitach nawigacyjnych aktualizowanych w czasie rzeczywistym zapewniają producentom informacje niezbędne do poprawy wydajności. Pracownicy mogą również w łatwy sposób dodawać swoje spostrzeżenia i obserwacje, kategoryzować powody przestojów maszyn i pomagać przy ustalaniu okoliczności występowania problemów. Te rozwiązania usługowe najwyższej jakości są wynikiem współpracy z wyjątkową siecią dostawców innowacyjnego oprogramowania i partnerów technologicznych, takich jak Machine Metrics.

Praktyczne rozwiązania

Zamiast oferować klientom narzędzia do gromadzenia danych, które służą jedynie do zestawiania informacji dotyczących procesów produkcyjnych, firma Seco zapewnia kompleksowe portfolio rozwiązań. W przypadku każdego wyzwania, które ogranicza wydajność produkcji, firma Seco czerpie z nieustannie poszerzanej, jedynej w swoim rodzaju bazy danych pozyskiwanych przez dziesiątki lat pracy nad procesami produkcji, aby tworzyć rozwiązania we współpracy z klientami.

Choć dane i analizy są cenne dla producentów, narzędzia te nabierają jeszcze większego znaczenia w kontekście szerszej gamy opcji wsparcia oferowanych przez firmę Seco, które obejmują wszystkie aspekty — od szkoleń technicznych pracowników po optymalizację wykorzystania narzędzi. Kompleksowe podejście, osiągane dzięki ciągłym usprawnieniom wdrażanym w porozumieniu z klientem, sprzyja współpracy i pozwala uzyskać pełen obraz wydajności maszyn.

Przypisy