Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

24 czerwca 2014

Trzy korzyści i bariery wdrożenia CMMS

0 182
Od jakiegoś czasu występuje wyraźny trend wzrostu popytu na rozwiązania typu CMMS/EAM. Firmy dostrzegają realne korzyści, które mogą osiągnąć dzięki wdrożeniu, starając się wykorzystywać systemy do poprawy swojej kondycji finansowej, jak i do wsparcia potencjału konkurencyjnego organizacji.

Patrząc z punktu widzenia całej firmy, do najważniejszych korzyści zaliczyłbym przede wszystkim minimalizację nieplanowanych przestojów oraz optymalne wykorzystanie maszyn. Dzięki informatyzacji można skutecznie redukować liczbę niepożądanych zdarzeń. To znowu wpływa na większą dostępność parku maszynowego, jego optymalne wykorzystanie i minimalizację marnotrawstwa, na którą szczególny nacisk kładzie np. filozofia Kaizen. Drugą bardzo istotną zaletą systemów CMMS jest efektywne zarządzanie personelem i pracą SUR. Systemy komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu są nie tylko narzędziem pracy mechaników, ale również ich przełożonych. Dzięki tym systemom mogą oni znacznie lepiej organizować pracę swoich podwładnych, a jednocześnie efektywniej ich z niej rozliczać. Lepsza organizacja pracy w dziale UR, to lepsze funkcjonowanie całej produkcji. Do najważniejszych zalet zaliczyłbym również...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy