Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów , Hydraulika i pneumatyka

17 czerwca 2021

W jaki sposób obniżyć koszty sprężonego powietrza w fabryce?

45

Optymalizacja kosztów sprężonego powietrza w każdym zakładzie produkcyjnym powinna odgrywać ważną rolę. Jest to bardzo drogie medium, ale wydatki związane z jego wykorzystywaniem w fabrykach można obniżyć na kilka sposobów.

Duży wpływ na wysokość rachunków ma prawidłowo zainstalowany system układowy sprężarkowni. Przed jego instalacją warto skorzystać z opcji wykonania audytu sprężonego powietrza, który pozwoli na określenie kluczowych wskaźników związanych z dostarczaniem sprężonego powietrza do poszczególnych fabryk, hal produkcyjnych i maszynowni. Równie ważny jest rzetelny pomiar i analiza kosztów. Na rynku są dostępne konkretne rozwiązania z asortymentu Przemysłu 4.0, np. przemysłowy przepływomierz sprężonego powietrza, do zastosowania także z gazami takimi jak argon, azot czy dwutlenek węgla. Ten produkt charakteryzują szeroki zakres pomiarowy, krótki czas reakcji i wysoka czułość. Czujnik, jako składnik systemu do pomiaru zużycia sprężonego powietrza, mierzy cztery wielkości procesowe: przepływ chwilowy, całkowite zużycie, ciśnienie oraz temperaturę czynnika. Monitoruje on standardowe natężenie przepływu roboczego sprężonego powietrza także w przypadku wahań temperatury i ciśnienia. Zadane wartości graniczne zużycia można sprawdzać na podstawie ustawionych wartości przełączających lub alarmowych. Duża dokładność pomiaru pozwala na detekcję nawet najmniejszych wycieków. Czujniki mogą być częścią nadrzędnego systemu monitorującego zużycie sprężonego powietrza na zakładzie, z podziałem na poszczególne oddziały, hale czy pojedyncze maszyny. Zbierane dane historyczne zużycia posłużą do optymalizacji pracy i ograniczenia kosztów związanych z zużyciem sprężonego powietrza.

POLECAMY

Komentarza udzieliła:

Aleksandra Banaś

prezes zarządu ifm electronic spółka z o.o.

Przypisy