Wodór - klucz do transformacji energetycznej

Aktualności

Każdy, kto chce uczestniczyć w powstrzymaniu zmian klimatu, nie będzie mógł uniknąć wodoru. Ten pierwszy element układu okresowego jest kluczowym czynnikiem w dekarbonizacji transportu i przemysłu – pod warunkiem, że został pozyskany bez emisji CO2. Łańcuch wartości od turbiny wiatrowej do stacji napełniania wodorem jest długi i pełen wyzwań technicznych.

Dekarbonizacja przyniesie wiele zmian, zwłaszcza w sposobie wytwarzania, przechowywania, dystrybucji i konsumpcji energii. "Zielony" wodór odegra w przyszłości fundamentalną rolę w produkcji energii i dekarbonizacji przemysłu oraz pojazdów ciężkich. Aby zapewnić bezpieczeństwo zautomatyzowanych procesów, wymagane są komponenty i czujniki w wykonaniu przeciwwybuchowym, realizujące różne funkcje.

REKLAMA

​​

Firma Pepperl+Fuchs ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej i technologii czujników przemysłowych, dzięki czemu jest właściwym partnerem w łańcuchu wodorowym – od wytwarzania energii odnawialnej i sprężania wysokociśnieniowego poprzez elektrolizę, transport i magazynowanie, aż do wielkoskalowych zastosowań przemysłowych i stacji napełniania wodorem.

Firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki i komponenty do ochrony przeciwwybuchowej w całym łańcuchu
wartości.

Podobnie, jak w przypadku LNG (skroplonego gazu ziemnego), podczas transportu ciekłego wodoru są używane elementy ochrony przeciwwybuchowej, takie jak zdalne linie I/O oraz układy przedmuchu i zwiększania ciśnienia.

 

 

 

Przypisy