Wstęp do obróbki blach

Maszyny i urządzenia DODATEK SPECJALNY: Obróbka blach

Blachy wykorzystywane są w wielu dziedzinach – zarówno w budownictwie, jak i w pro- dukcji przemysłowej. Niezależnie od gałęzi, aby spełniały swoją funkcję, musi im być nadany odpowiedni kształt. Uzyskuje się go poprzez plastyczną obróbkę, do której zalicza się cięcie, tłoczenie i gięcie. Obecnie zadania te powierzane są najczęściej zaawansowanym maszynom, w tym urządzeniom CNC.

Usługi CNC w zakresie obróbki blach sprowadzają się najczęściej do laserowego cięcia blach (aluminiowych oraz ze stali szlachetnych), gięcia blach na zimno, wykrawania oraz przetłaczania. Do tłoczenia wykorzystywane są zwykle prasy mimośrodowe oraz hydrauliczne.

REKLAMA

​​

Gięcie blach – ogólna charakterystyka

Gięciem blach nazywamy proces poddania materiału giętego obróbce plastycznej – na zimno lub na gorąco, w której efekcie wytworzony zostaje kształt zgodny z projektem czy założeniem. Jest to możliwe dzięki oddziaływaniom sił, które doprowadzają do stałego ukształtowania elementu giętego. Co warto zauważyć –
w procesie plastycznej obróbki nie zmienia się grubość blachy.
Zmiana krzywizny materiału odbywa się przy użyciu stempla oraz matrycy i przebiega w trzech etapach – odkształcenia sprężystego, odkształcenia plastycznego oraz dotłaczania.
Wewnątrz zagięcia, od strony stempla, materiał jest ściskany i skracany w kierunku wzdłużnym, rozciągnięciu i wydłużeniu ulega natomiast w kierunku poprzecznym. Z kolei zewnętrzna warstwa materiału, znajdująca się po stronie matrycy, rozciąga się i wydłuża w kierunku wzdłużnym i skręca w kierunku poprzecznym. Istnieje jeszcze trzecia warstwa – obojętna, która zlokalizowana jest w okolicy środka grubości materiału i nie zmienia swojej długości.
Proces ten odbywa się najczęściej przy pomocy pras krawędziowych z napędem hydraulicznym bądź mechanicznym. Co istotne, prasy krawędziowe są maszynami stosunkowo uniwersalnymi i mogą być używane do innych obróbek blacharskich, np. wykrawania, cięcia, płytkiego tłoczenia czy gięcia poprzecznego, pod warunkiem zastosowania dodatkowe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy