Dołącz do czytelników
Brak wyników

Analiza uszkodzeń siłowników hydraulicznych

Artykuł | 23 grudnia 2020 | NR 5
0 73

Większość układów maszyn podlega zasadom niezawodności szeregowej, co oznacza, że spadek sprawności każdego z elementów obniża sprawność całego systemu. Dlatego też zapobiegawcza, regularna kontrola stanu urządzeń, a najlepiej systemowe, predykcyjne podejście do utrzymania ruchu są tak ważne dla efektywności i ekonomiczności wykorzystania parku maszynowego.

 

Siłowniki, mimo dość prostej budowy, mają wiele stref narażonych na uszkodzenie i zagrożenie awarią. W rezultacie niesprawność siłownika obniża bądź uniemożliwia pracę całego układu.  Znajomość miejsc szczególnie podatnych na uszkodzenie oraz typowych zagrożeń sprawnej pracy siłownika ułatwia jego prawidłową obsługę i chroni przed większością groźnych i kosztownych awarii.

 

Przykłady przyczyn i uszkodzeń

Najczęstszą przyczyną awarii siłowników hydraulicznych, bo w ok. 70% przypadków, jest zanieczyszczenie medium roboczego. Pozostałe to błędy wykonania, montażu, użytkowania oraz naturalne zużycie, któremu podlegają elementy eksploatacyjne, np. uszczelnienia techniczne i elementy prowadzące.

Olej jako medium robocze, chłodzące i smarujące jest najważniejszym czynnikiem roboczym układów hydraulicznych. Podczas pracy właściwości oleju się pogarszają, może dojść do powstania zanieczyszczeń (rys. 1.), które osadzając się następnie w uszczelnieniach, niszczą powierzchnie robocze.

 

Rys.1. Zanieczyszczenia i produkty zużycia nagromadzone w cylindrze (źródło własne TSU)

 

Błędy wykonania to np. karby, zbyt duża chropowatość powierzchni roboczych, niezgodne tolerancje wymiarowe, brak faz wprowadzających, użyty niewłaściwy materiał, źle wykonane chromowanie tłoczyska i jego polerowanie, krzywizna tłoczyska, brak owalności cylindra, niewspółosiowość tłoka lub dławnicy względem tłoczyska, zastosowanie śrub o niewłaściwej klasie wytrzymałości, stożek powstały w dnie siłownika po wyjściu osełek honujących.

Błędy montażu to m.in. brak zabezpieczenia przed odkręceniem tłoka od tłoczyska, dokręcanie śrub bez kontroli momentu obrotowego, ścięcie uszczelek podczas montażu, montowanie uszczelek bez środka smarującego, używanie niewłaściwego środka smarnego (uszkodzenie chemiczne uszczelek lub brak zgodności z medium roboczym), używanie do montażu uszczelek ostrych narzędzi, montaż w miejscach zanieczyszczonych, zbyt duże zaciski pakietów uszczelniających tłoczyska.

Do błędów użytkowania możemy zaliczyć: obciążenie siłownika zbyt dużym ciśnieniem, obciążenie zbyt dużymi siłami, najczęściej bocznymi, w tym pracy uderzeniowej (np. łyżką koparki), zastosowanie niewłaściwego medium roboczego, przekroczenie temperatury roboczej właściwej dla uszczelnień i medium.

Zużycie uszczelnień i elementów prowadzących zachodzi podczas zwykłej pracy siłownika. Zużyte, uszkodzone uszczelnienia wpływają na stan powierzchni współpracujących, powodując ich zarysowania, a w konsekwencji przecieki wewnętrzne. Dlatego niektórzy producenci maszyn i firmy remontujące siłowniki zalecają, aby uszczelnienia po określonym czasie pracy, niezależnie od ich stanu, prewencyjnie, zostały wymienione.

Poniżej przedstawiono elementy siłownika, które mogą ulegać awarii.

a) Uszczelnienia spoczynkowe

Uszczelnienia spoczynkowe ulegają uszkodzeniom najczęściej podczas montażu, a najrzadziej podczas zwykłej pracy siłownika.  Instalowane są pomiędzy wzajemnie nieruchomymi elementami stalowymi siłownika. Poza połączeniami cylinder – dławnica, cylinder – de...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy