Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw – jak przygotować?

Energetyka

Według znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 868) z dniem 30 września 2021 r. kończy się okres przeznaczony do wykonania audytu przedsiębiorstwa przewidzianego tą ustawą. Obowiązek ten dotyczy jedynie przedsiębiorstw dużych w rozumieniu tej ustawy.

Duże przedsiębiorstwo to takie, które spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

REKLAMA

​​

  • osiągnęło 50 mln euro rocznego obrotu netto lub 43 mln euro sumy bilansowej,
  • zatrudnia średniorocznie co najmniej 250 osób,

...przy czym do liczby określającej średnioroczne zatrudnienie nie wlicza się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wykonywania audytu i przysługuje ona tym przedsiębiorstwom, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • wdrożyły u siebie system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania i posiadają stosowne potwierdzenie tego faktu, np. certyfikat wdrożenia normy EN ISO 50001,
  • wdrożyły u siebie system zarządzania środowiskowego i zarejestrowały się w EMAS, czyli w systemie, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie,

...i w ramach posiadanego systemu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy