Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study: Lobo Solutions – przykład kompleksowego rozwiązania BPM dla fabryki

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 6
0 80

Firmie programistycznej Lobo Solutions został powierzony całościowy projekt zaprojektowania, stworzenia oraz wdrożenia kompleksowego rozwiązania BPM dla fabryki ubrań. Celem projektu było zastąpienie trzech istniejących niezależnych rozwiązań dostarczanych przez różne firmy jednym dedykowanym rozwiązaniem w pełni spełniającym potrzeby firmy.

 

ZBIERANIE WYMAGAŃ

Pierwszym krokiem w realizacji projektu było poznanie i zrozumienie procesów oraz sposobu działania przedsiębiorstwa. W tym celu odbyło się wiele spotkań z pracownikami firmy pracującymi na terenie fabryki na różnych szczeblach oraz stanowiskach. Celem było zebranie jak najszerszej wiedzy nt. sposobu ich pracy oraz oczekiwań wobec nowego rozwiązania. Szybko okazało się, że niezbędna będzie integracja z wagami przemysłowymi, drukarkami etykiet oraz czytnikami kodów kreskowych. Brane były również pod uwagę kolektory danych, ale pomysł ten został odłożony na kolejne wdrożenie. W ramach dalszych prac wyszczególniono i usystematyzowano poszczególne procesy oraz role. Jednak w pierwszej wersji przewidzianej do wdrożenia nie wszystkie one zostały objęte nowym rozwiązaniem. Część z nich, jak np. integracja z systemami klientów czy monitorowanie wysyłek, zostały odłożone na kolejne wdrożenia. Po wstępnym przeanalizowaniu wymagań podjęta została decyzja, że użytkownikom zostanie udostępniona aplikacja webowa wykonana w technologii single-page, dzięki której komfort korzystania jest zbliżony do aplikacji desktopowych. Ponadto najlepszym rozwiązaniem okazało się stworzenie aplikacji w postaci dołączanych modułów (rys. 1). W zależności od pełnionej funkcji przez wybranego pracownika będzie on miał zapewniony dostęp do określonych modułów i funkcjonalności, bez względu na fizyczne miejsce korzystania z aplikacji czy urządzenie, na którym będzie pracować. Dzięki temu możliwe jest proste i szybkie tworzenie nowych stanowisk pracy zgodnie z ustalonymi wcześniej rolami.

W efekcie ustaleń powstała 52-stronnicowa dokumentacja opisująca założenia funkcjonalne i wydajnościowe. Klient jeszcze przed podjęciem właściwych prac programistycznych doskonale wiedział, co otrzyma w ramach realizacji umowy.

 

Rys. 1. Moduły aplikacji dla fabryki ubrań

 

ZARZĄDZANIE FIRMĄ ODBYWA SIĘ NA WIELU PŁASZCZYZNACH, NATOMIAST UTRZYMANIE I ROZWÓJ BIZNESU BEZ WSPARCIA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH SĄ OBECNIE NIEMOŻLIWE. SZEREG APLIKACJI I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH JEST NIEZBĘDNY DO KONTAKTU Z KLIENTEM, ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ ORAZ DZIAŁANIEM PARKU MASZYNOWEGO. FIRMY STAJĄ PRZED PYTANIEM – JAKIE ROZWIĄZANIE JEST DLA NICH NAJKORZYSTNIEJSZE?

 

SERWER: STACJONARNIE CZY CHMURA?

Zarząd po wcześniejszych doświadczeniach z serwerem zlokalizowanym na terenie fabryki w miejscu do tego nieprzystosowanym (podatne na zalanie, przegrzanie itp.) podjął decyzję o przeniesieniu aplikacji i bazy danych do zewnętrznej serwerowni z dedykowanym serwerem. Takie rozwiązanie zapewniło wzrost dostępności aplikacji do 99,95% (gwarantowane umową SLA) oraz przechowywanie kopii bezpieczeństwa na 3 różnych fizycznych dyskach. Opcjonalnie możliwe było zabezpieczenie się przed katastrofami naturalnymi w Europie poprzez redundancję geograficzną. W takim rozwiązaniu dane są replikowane w trybie online na dwóch różnych kontynentach (rys. 2). Tego typu ryzyko zostało jednak uznane przez zarząd spółki za minimalne i nie zdecydowano się na takie rozwiązanie.

 

Rys. 2. Lokalizacja serwera aplikacji i bazy danych

 

WAŻNYM MOMENTEM JEST WYBÓR PARTNERA, KTÓREMU POWIERZY...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy