Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diagnostyka wtryskarek z wykorzystaniem metod ultradźwiękowych i wibroakustyki

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 5
0 301

Wtryskarki są bardzo popularnymi maszynami używanymi w przemyśle tworzyw sztucznych. Określaniem poprawności ich pracy często zajmują się zaawansowane układy diagnostyczne. Niestety często pomijają one m.in. sprawność elementów zasilających układ hydrauliczny. W artykule przedstawiono rezultaty pomiaru drgań występujących na głównym układzie pompowym oraz siłowniku hydraulicznym. Wyniki pokazują, że w badanych zespołach istnieje możliwość obserwacji wielu różnorodnych zjawisk, które nie mogłyby zostać wykryte inną drogą.

 

Wstęp

Wtryskarki są obiektami technicznymi działającymi w sposób zautomatyzowany. Realizując w pętli zaprogramowany proces produkcyjny, wymuszają nieregularną, lecz powtarzalną, jednoczesną pracę wielu podzespołów. Ta złożoność znacznie komplikuje możliwość nadzorowania stanu technicznego wtryskarek. Podczas cyklu jej pracy wykorzystywane są zespoły mechaniczne, hydrauliczne, układy grzewcze, a często również instalacje pneumatyczne.

 

Rys. 1. Typowa wtryskarka składa się z następujących elementów:
1 – korpus, 2 – siłownik zamykania formy, 3 – kolumny prowadzące, 4 – wypychacz, 5 – obudowa, 6 – panele kontrolne, 7 – tuleja uplastycznienia, 8 – siłownik wtrysku, 9 – tuleja transportu dyszy, 10 – ślimak, 11 – dozownik, 12 – układ hydrauliczny, 13 – szafa zasilania, 14 – zasilanie, 15 – wyłącznik główny, 16 – szafa sterująca

 

Przykład budowy typowej wtryskarki przedstawiono na rysunku 1. Wtryskarki, jak niemal każdy obiekt zautomatyzowany pracujący w zamkniętym cyklu produkcyjnym może być diagnozowany z wykorzystaniem diagnostyki procesów lub poprzez monitorowanie zmian i kontrolę jakości gotowych wyrobów.

Zagadnienie diagnostyki procesów jest złożone, wymaga stworzenia modelu matematycznego lub zarejestrowania dużej ilości danych, które należy następnie przetworzyć za pomocą narzędzi statystycznych. W każdym z tych przypadków zachodzi konieczność opomiarowania maszyny, co biorąc pod uwagę liczbę pracujących układów, stanowi poważną inwestycję. Wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa stanowi wykorzystanie czujników krańcowych m.in. do potwierdzenia zamknięcia osłon. Są również parametry technologiczne, m.in. ciśnienia i temperatury, które są monitorowane poprzez wewnętrzny system sterowania wtryskarki. Tego typu układy są w stanie wykryć problem w chwili jego wystąpienia. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie maszyny w ruchu zobowiązana jest szybko naprawić usterkę. Może to trwać kilka minut (fałszywy alarm) albo kilka czy kilkanaście dni, w zależności od tego, jak złożona będzie wymiana uszkodzonych elementów i podzespołów. Diagnostyka procesowa zajmuje się najczęściej stanem aktualnym maszyny, trudno jest zaprogramować system sterowania na działanie z wyprzedzeniem. Diagnostykę układu hydraulicznego oraz innych instalacji prowadzi się rzadko, prawdopodobnie dlatego, że układ jest na tyle niezawodny, że nie dostrzega się potrzeby monitorowania jej stanu w sposób bezpośredni. Diagnostyka uszkodzeń wymaga systematyczności prowadzonych pomiarów przy ustalonych warunkach. W oparciu o aktualną wiedzę na temat diagnozowania obiektów technicznych postanowiono opracować metody pomiarowe pozwalające zlokalizować uszkodzenia w układach hydraulicznych wtryskarek.

 

Pomiary i omówienie rezultatów

Ja...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy