Eksploatacja urządzeń podlegających UDT

Artykuły
Większość zakładów produkcyjnych posiada w swoim parku maszynowym oraz infrastrukturze technicznej urządzenia techniczne, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego, w skrócie popularnie zwanym UDT.

Bez tych urządzeń niejeden proces produkcyjny czy pomocniczy, mechanizmy pośrednie i bezpośrednie nie mają szans realizacji. Urządzenia objęte dozorem technicznym to nie tylko suwnice, żurawie czy wózki widłowe, ale cała infrastruktura techniczna budynku. Niejeden zakład nie może poprawnie funkcjonować bez dźwigów, schodów ruchomych, instalacji gazowych, zbiorników ciśnieniowych itd. Najczęściej w ramach struktury zakładu, ze względu na specyfikę urządzeń, wiedzę i zbliżone czynności techniczne, odpowiedzialność za opiekę nad tymi urządzeniami jest po stronie działów służb utrzymania ruchu. Wyznaczone osoby w utrzymaniu ruchu prowadzą ewidencję urządzeń UDT, organizują badania okresowe, modernizacje i naprawy, badania odbiorcze nowych urządzeń, zapewniają lub koordynują prace konserwacyjne, jakie są wymagane podczas eksploatacji tych urządzeń. Dobrą praktyką jest prowadzenie ewidencji i wszystkich spraw związanych z urządzeniami UDT w pliku Excell, lub gdy jest tak możliwość – w systemie CMMS. Skupienie wszystkich informacji w jednym miejscu pozwala sprawnie, szybko i terminowo realizować czynności związane z kontrolą urządzeń objętych dozorem.

REKLAMA

​​

Podstawowym aktem prawnym w Polsce, mówiącym o urządzeniach UDT, jest ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., która informuje m.in. o tym, czym jest dozór techniczny i na czym polega współpraca z UDT, jaka odpowiedzialność eksploatującego i na czym to wszystko polega. Celem instytucji nadzoru rynku, jakim jest UDT, sprawującej nadzór nad urządzeniami technicznymi, jest szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych.

Urządzenia techniczne dzielimy na urządzenia ciśnieniowe UC oraz urządzenia transportu bliskiego UTB. Każdy oddział UDT ma w swoich strukturach wy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy