Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak poprawnie stosować wskaźnik OEE?

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 6
0 242

Wysoka efektywność wykorzystania maszyn to obecnie kluczowe wyzwanie dla firm produkcyjnych i główny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Obecnie każda firma produkcyjna korzysta w swoich procesach z maszyn, a każdy ich przestój stanowi poważny problem. Z tego też powodu wiele obecnych narzędzi i metod wspierających poprawę organizacji pracy zorientowanych jest na zwiększanie dostępności maszyn.

 

Wśród tych metod znajduje się system Total Productive Maintenance (TPM), który powstał po to, aby osiągnąć trzy główne cele:

  • zero awarii,
  • zero błędów,
  • zero braków.

Te założenia w systemie TPM stanowią cel, do którego firmy powinny dążyć, ale który trudno jest utrzymać w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego wdrażanie systemu TPM nigdy się nie kończy, bo zawsze jest coś do doskonalenia. System TPM zorientowany jest na prewencję – zapobieganie występowaniu awarii, błędów i braków. W praktyce produkcyjnej te problemy się zdarzają, dlatego tak istotne jest śledzenie wskaźników i obserwowanie trendów przy wdrażaniu TPM. Jednym z głównych wskaźników w systemie TPM jest Overall Equipment Efficency (OEE). Wskaźnik OEE powstał po to, aby wspomóc wyszczególniać straty w pracy maszyny. Seiichi Nakajima, twórca systemu TPM, wyszczególnił kiedyś 6 takich strat, które nazwał wielkimi stratami:

1. Awarie;

2. Zbyt długi czas przezbrojeń;

3. Bezczynność maszyny i drobne przestoje (najczęściej do 5 minut);

4. Obniżona prędkość pracy maszyny;

5. Braki;

6. Straty w produkcji podczas rozruchu.

Wskaźnik OEE pozwala przydzielić odpowiednie straty do poszczególnych obszarów, tak aby jasne było, jakie środki zaradcze należy przyjąć, aby te straty minimalizować.

W artykule przedstawię 4 wskazówki, które powinny być dla Ciebie pomocne, jeżeli chcesz używać wskaźnika OEE w swojej organizacji. Dotąd powstały setki tekstów o tym, jak liczyć wskaźnik OEE, dlatego pozwolę sobie pominąć ten punkt i przejść do konkretów.

 

WSKAZÓWKA NR 1.WSKAŹNIK OEE WYLICZAJ SPOSOBEM ROZBUDOWANYM, NIGDY UPROSZCZONYM

To dość nielogiczna wskazówka. Każdy człowiek dąży do ułatwiania sobie życia. Przy obliczaniu wskaźnika OEE sytuacja jest jednak odwrotna. Sposób uproszczony liczenia wskaźnika OEE sprowadza się do wyrażenia stosunku czasu produkcji dobrych sztuk do dostępnego czasu pracy maszyny. Wynik takiego obliczenia mieści się w zakresie od 0% do 100% i oznacza, na ile efektywnie dana maszyna pracowała w wyznaczonym czasie. Co zatem w przypadku, kiedy wartość wskaźnika OEE będzie wynosić 60%? Oznacza to, że straty w dostępnym czasie pracy maszyny wynoszą 40%. Co spowodowało, że maszyna nie pracowała ze 100-proc. efektywnością? Nie wiadomo! Licząc wskaźnik OEE sposobem uproszczonym, otrzymujesz suchy wynik. Jest on z pewnością przydatny, kiedy porównuje się wybrane maszyny, obszary czy zakłady produkcyjne. Jednak do wdrożenia usprawnień w pracy maszyny jest niewystarczający. Dlaczego? Bo nie wiadomo, na czym należy się skupić, doskonaląc jej pracę.

Dlatego dużo bardziej wartościowe jest obliczanie wskaźnika OEE sposobem rozbudowanym, gdy oddzielnie wylicza się:

  • dostępność maszyny,
  • wykorzystanie maszyny,
  • jakość produkowanych wyrobów na maszynie.

Procentowe wyniki tych trzech składowych wskaźnika OEE wymnaża się i w ten sposób przedstawia się wynik OEE. Oczywiście wynik takiego obliczenia jest identyczny jak przy sposobie uproszczonym. Po co więc dzielić wskaźnik OEE na trzy składowe? Ponieważ w ten sposób można skategoryzować poszczególne straty w pracy maszyny (tab. 1).

 

Tab. 1. Straty w pracy maszyny przydzielone do 3 składowych wskaźnika OEE
SKŁADOWE WSKAŹNIKA OEE STRATY W PRACY MASZYNY
Dostępność Awarie
Zbyt długi czas przezbrojeń
Wykorzystanie Bezczynność maszyny i drobne przestoje (najczęściej do 5 minut)
Obniżona prędkość pracy maszyny
Jakość Braki
Straty w produkcji podczas rozruchu

 

Wiedząc, jakie są wartości poszczególnych składowych wskaźnika OEE, można podjąć odpowiednie działania korygujące. Zawsze kiedy pracuję jako konsultant w firmach produkcyjnych, komunikuję jedną rzecz: najpierw zacznijcie mierzyć efektywność wykorzystania maszyn (OEE), a dopiero potem wdrażajcie narzędzia Lean. Wskaźnik OEE jest niczym dobry diagnosta, który potrafi wskazać,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy