Konferencja Energetyczna Endress+Hauser

Wydarzenia

Konferencja Energetyczna zorganizowana w pierwszej połowie czerwca przez firmę Endress+Hauser zgromadziła kilkudziesięciu ekspertów z branży i była okazją do prezentacji nowych trendów w polskiej energetyce. Podczas wydarzenia zostały poruszone tematy dotyczące zielonej transformacji i ograniczenia emisji CO2 oraz wynikających z tego wyzwań dla aparatury kontrolno-pomiarowej.

Dwudniowe wydarzenie wypełnione było specjalistyczną wiedzą, wymianą doświadczeń i branżową analizą. Podczas konferencji zostały zaprezentowane nowe trendy w polskiej energetyce, wynikające z zielonej transformacji. Poszczególne technologie, procesy oraz case study przedstawione zostały przez reprezentantów zaproszonych firm oferujących pionierskie rozwiązania na polskim rynku. Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne związane z:

REKLAMA

  • nowymi technologiami w zakresie generacji energii, w tym utylizacji odpadów
  • zastosowaniem wodoru, łącznie z technikami metanizacji
  • zagadnieniami SIL i predykcyjnego utrzymania ruchu (dodatkowo aspekty zaawansowanej diagnostyki).

Patronat programowy nad wydarzeniem objął profesor Artur Andruszkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny.

Duża dawka specjalistycznej wiedzy

Konferencję rozpoczął Jens Hundrieser, który opowiedział o postrzeganiu transformacji energetycznej przez Grupę Endress+Hauser. W wystąpieniu poruszył kwestię wykorzystania wodoru jako kluczowego elementu dekarbonizacji dla przemysłu ciężkiego.

Transformacja energetyczna sprowadza się dziś w głównej mierze do redukcji CO2, którą osiągnąć można na kilka sposobów w tym m.in. przy zastosowaniu gospodarki cyrkularnej, optymalizacji procesów czy eliminacji CO2 z procesów produkcyjnych – mówi Jens Hundrieser, European Industry Manager, Endress+Hauser. – Kluczowe w procesie dekarbonizacji jest zastosowanie wodoru, który z sukcesem można wykorzystywać w różnych gałęziach przemysłu. Zielony wodór to dziś już nie tylko trend, ale świadomie wdrażana strategia przemysłowa o globalnym zasięgu.

Kolejne bloki tematyczne dotyczyły transformacji energetycznej i nowych technologii w tym zakresie. Zaproszeni prelegenci przedstawili najnowsze rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii na polskim rynku, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i ich aktywnym udziałem w wykładach. Podczas konferencji poruszony został również temat pomiarów obiektowych i eksploatacji systemów pomiarowych. W wystąpieniach omówiono także zaawansowane techniki analityczne. Wiodącym trendem i słowem kluczem tegorocznej konferencji Endress+Hauser był niewątpliwie zielony wodór jako ważny kierunek w dekarbonizacji globalnego przemysłu.

Mobilna wystawa oraz zwiedzanie zakładu PreZero

Uczestnicy wydarzenia w ramach odpoczynku od bogatego programu wykładów mieli okazję odwiedzić mobilną wystawę Showtruck, czyli samochód wystawienniczy wypełniony rozwiązaniami pomiarowymi Endress+Hauser. To prawie 45 metrów kwadratowych powierzchni, gdzie znajdują się najnowocześniejsze modele ekspozycyjne wraz z urządzeniami monitorującymi i pomiarowymi.

Drugiego dnia organizatorzy zaprosili swoich gości do zwiedzenia instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w zakładzie PreZero Polska w Poznaniu.

Przypisy