Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym

Artykuł | 16 grudnia 2020 | NR 2
0 302

Regularna kontrola stanu technicznego maszyny prowadzona w sposób planowany i permanentny pozwoli uniknąć wielu awarii. W praktyce jest to jedyny sposób na zapobieganie nieplanowym postojom, a co za tym idzie – na wyeliminowanie niepożądanych kosztów związanych z eksploatacją maszyn.

 

Pierwsze i podstawowe pytanie w ocenie stanu technicznego elementów hydrauliki siłowej brzmi: co decyduje o sprawności typowych elementów hydrauliki siłowej? Można wyróżnić dwa podstawowe zagadnienia określające sprawność elementów hydraulicznych:

 • Szczelność:
 • przecieki zewnętrzne,
 • przecieki wewnętrzne.
 • Sprawność techniczna:
 • realizacja zakładanej funkcji,
 • utrzymanie parametrów przepływu,
 • utrzymanie ciśnienia roboczego.

Możemy mieć do czynienia z trzema stanami elementów hydraulicznych:

 1. Element, który wykazuje nieszczelności zewnętrzne, a utrzymuje sprawność techniczną.
 2. Element, który nie posiada wycieków zewnętrznych, natomiast ma wadliwe działanie.
 3. Element, w którym występują przecieki zewnętrzne i który posiada niesprawności techniczne.

Odpowiadając na zadane na wstępie pytanie, można powiedzieć, że o sprawności elementów hydrauliki siłowej decydują ich szczelność i prawidłowe realizowanie zadanej funkcji w układzie hydrauliki siłowej.

Ustalenie kryteriów oceny sprawności technicznej elementów hydrauliki siłowej jest podstawą do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń z napędami hydraulicznymi. Jeżeli już wiemy, co decyduje o sprawności elementów hydraulicznych, możemy przejść do metodologii oceny stanu maszyny. Z doświadczenia wiem, że najlepiej zacząć od przeprowadzenia wywiadu z operatorem maszyny. W trakcie takiej rozmowy powinniśmy przede wszystkim dowiedzieć się, czy obsługa zauważyła jakieś zmiany w funkcjonowaniu maszyny w okresie po poprzednim przeglądzie lub naprawie. Powinno nas przede wszystkim interesować, czy maszyna prawidłowo reaguje na regulacje parametrów technicznych. Jeżeli maszyna jest urządzeniem, od którego proces produkcyjny nie wymaga częstej zmiany parametrów technologicznych, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy maszyna utrzymuje nastawy technologiczne w całym procesie produkcji. Najczęściej w takim wywiadzie ujawniają się informacje pozwalające na wytypowanie elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę. 

Po przeprowadzeniu wywiadu przystępujemy do oględzin poszczególnych podzespołów maszyny.

W trakcie kontroli zwracamy uwagę na przecieki:

 • Z elementów napędowych maszyny, w tym przypadku na siłowniki i silniki hydrauliczne – przystępując do oceny stanu technicznego siłowników, powinniśmy zwrócić uwagę na przecieki z dławnicy siłownika. Jest to newralgiczny punkt, ponieważ w tym miejscu osadzone są uszczelnienia odpowiadające za wycieki zewnętrzne. Dławnica jest uszczelniana względem cylindra, a tłoczysko względem dławnicy. Przecieki mogą być również wewnątrz siłownika, tzn. przez tłok. Takie przecieki nie są widoczne, za to mają największy wpływ na parametry technologiczne maszyny. Czy siłownik ma przecieki wewnętrzne, dowiemy się na podstawie wywiadu. Jeżeli obsługa w trakcie wywiadu powie, że spada siła, z jaką pracuje siłownik lub siłownik samoistnie wykonuje ruch pod wpływem sił zewnętrznych, a my nie zaobserwujemy żadnych wycieków zewnętrznych, może istnieć przeciek wewnątrz siłownika. Trzeba pamiętać, że nie jest to wynik jednoznaczny, bo takie niedomagania mogą mieć inne źródło. Oceniając przecieki z silników i pomp hydraulicznych, musimy zwrócić uwagę na przecieki w miejscu zesprzęglenia silnika z napędzanym elementem, w przypadku pompy z silnikiem napędzającym. Przecieki w tych elementach pojawiają się w miejscu uszczelnienia wałka względem korpusu i są często objawem uszkodzeń wewnętrznych tych elementów. Czasami pojawiają się wycieki z połączenia „połówek” korpusu silnika. Są one najczęściej związane ze stwardnieniem O-ringów uszczelniających połączenie korpusów.
 • Z elementów złącznych, przewodów hydraulicznych i  zakuć węży hydraulicznych – ustalenie miejsca przecieku na przyłączach jest trudniejsze, ponieważ wyciek może pojawiać się między korpusem a przyłączką. Olej może wyciekać również spod nakrętki przyłącza. Jeżeli mamy do czynienia z wężem hydraulicznym, to wyciek może pochodzić spod zakucia węża. Wszystkie te wycieki będą widoczne w tym samym miejscu, więc trzeba dokładnie zaobserwować, gdzie następuje wyciek.
 • Ze złączy obrotowych – złącza obrotowe to elementy złączne pozwalające na wielokrotny obrót podzespołów maszyny lub łączące ruchome elementy maszyny o dużym natężeniu pracy i ze względu na to są narażone na zużywanie się współpracujących powierzchni. Oceniaj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy