Modułowość to przyszłość IT

Artykuły

Dynamika rozwoju szeroko rozumianej branży IT jest na przestrzeni ostatnich lat niezwykle wysoka, na co duży wpływ ma błyskawicznie postępująca cyfryzacja wielu dziedzin życia. Coraz częściej i coraz chętniej stosowane są inteligentne rozwiązania, oparte na nieustannej wymianie danych. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest radykalna zmiana koncepcji i standardów tworzenia obiektów typu data center - odchodzi się od centrów danych projektowanych indywidualnie pod bieżące potrzeby organizacji na rzecz znacznie bardziej elastycznych rozwiązań modułowych.

Wzrost ilości danych, jakie są każdego dnia przesyłane i przetwarzane w istniejących centrach danych, osiągnął na przestrzeni ostatnich kilku lat niespotykaną wcześniej skalę. Szacuje się, że obecnie każdego roku w obiektach typu data center na całym świecie przetwarza się około 33 zettabajty danych na rok. Według szacunków ekspertów do 2025 roku wartość ta ulegnie znaczącemu zwiększeniu - wolumen danych przetwarzanych w ciągu roku przez obiekty data center ma bowiem przekroczyć 175 zettabajów.

REKLAMA

​​

W kontekści...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy