Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

28 lipca 2022

Modułowość to przyszłość IT

0 78

Dynamika rozwoju szeroko rozumianej branży IT jest na przestrzeni ostatnich lat niezwykle wysoka, na co duży wpływ ma błyskawicznie postępująca cyfryzacja wielu dziedzin życia. Coraz częściej i coraz chętniej stosowane są inteligentne rozwiązania, oparte na nieustannej wymianie danych. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest radykalna zmiana koncepcji i standardów tworzenia obiektów typu data center - odchodzi się od centrów danych projektowanych indywidualnie pod bieżące potrzeby organizacji na rzecz znacznie bardziej elastycznych rozwiązań modułowych.

Wzrost ilości danych, jakie są każdego dnia przesyłane i przetwarzane w istniejących centrach danych, osiągnął na przestrzeni ostatnich kilku lat niespotykaną wcześniej skalę. Szacuje się, że obecnie każdego roku w obiektach typu data center na całym świecie przetwarza się około 33 zettabajty danych na rok. Według szacunków ekspertów do 2025 roku wartość ta ulegnie znaczącemu zwiększeniu - wolumen danych przetwarzanych w ciągu roku przez obiekty data center ma bowiem przekroczyć 175 zettabajów.

W kontekście faktu, że wydajność i przepustowość obecnie istniejących centrów danych zbliża się już do wartości granicznych, konieczne jest tworzenie takich obiektów typu data center, które nie tylko spełnią bieżące wymagania, ale również będą odpowiadać na przyszłe, często jeszcze nieznane wymogi. Opracowana przez firmę Rittal platforma RiMatrix spełnia oba te założenia.

Modułowe centrum danych RiMatrix NG - główne zalety

Modułowa struktura oraz standaryzacja poszczególnych komponentów pozwalają konfigurować rozwiązania Rittal NG w zasadzie w dowolny sposób, w zależności od potrzeb inwestora. Dzięki temu można tworzyć takie centra danych, które nie tylko w pełni zaspokajają obecne wymagania organizacji, ale również zapewniają wystarczający potencjał rozbudowy i optymaliza...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy