Ocena ryzyka maszyn i robota – jak ją wykonać poprawnie?

Automatyka i robotyka

W ramach czasopisma SUR niejednokrotnie poruszany był temat oceny ryzyka, przede wszystkim w kontekście jego minimalizowania na danym stanowisku pracy (ryzyko zawodowe). W tym numerze skupię się jednak na poprawności wykonania oceny ryzyka dla maszyn, robotów czy linii produkcyjnych.

Ocena ryzyka maszyn jest obowiązkiem wynikającym z Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, która została wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – ocenę przeprowadza producent maszyny. Mowa jest o tym w § 9 ww. rozporządzenia: „Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel powinien zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia, mających zastosowanie do tej maszyny, zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników tej oceny”.
Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem ryzyko to kombinacja prawdopodobieństwa i ciężkości urazów lub uszczerbku na zdrowiu, które mogą zaistnieć w sytuacjach niebezpiecznych, a za zagrożenie uważa się potencjalne źródło urazów lub uszczerbku na zdrowiu.
Ocena ryzyka jest procesem, którego kolejne etapy zostały przedstawione na rys. 1. Główne etapy procesu to:

REKLAMA

​​

 • zidentyfikowanie zagrożenia, jakie może stwarzać maszyna i związane z tym sytuacje niebezpieczne,
 • oszacowanie ryzyka pod kątem rodzajów urazów lub zakresu uszczerbku na zdrowiu i prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
 • oszacowanie ryzyka w celu ustalenia, czy wymagane jest zmniejszenie ryzyka, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, 
 • wyeliminowanie zagrożenia lub zmniejszenie ryzyka związanego z zagrożeniami przez zastosowanie środków ochronnych, zgodnie z hierarchią (o hierarchii będzie dalej w artykule).
   
1) Ograniczenia dotyczące obsługi maszyny/ro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
 • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
 • dostęp do czasopisma w wersji online,
 • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
 • ... i wiele więcej!

Przypisy