Dołącz do czytelników
Brak wyników

Outsourcing obsługi technicznej instalacji nieprodukcyjnych. Najnowsze trendy, korzyści i zagrożenia

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 6
0 217

Usuwanie awarii maszyn i urządzeń, monitorowanie ich warunków pracy, okresowe inspekcje, przeglądy i naprawy, kalibracja urządzeń pomiarowych czy naprawa albo wymiana uszkodzonych podzespołów to procesy, które w przemyśle najczęściej trafiają w ręce outsourcera. Aby jednak zapewnić ciągłość pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych, trzeba także zadbać o sprawną i systematyczną obsługę techniczną urządzeń nieprodukcyjnych, bez których żadne procesy w firmie nie mogą być realizowane. Które z nich najczęściej oddawane są w ręce outsourcera?

 

O outsourcingu mówi się przede wszystkim w kontekście działań usprawniających proces zarządzania firmą i wiążącej się z tym redukcji kosztów. Słuszność jego zastosowania potwierdza jedna, prosta zasada: ma być sprawniej, wygodniej i efektywniej. W przemyśle istotny jest outsourcing utrzymania ruchu, zapewniający ciągłość procesów produkcyjnych. Coraz więcej przedsiębiorstw powierza firmom zewnętrznym wszelkie procesy pomocnicze, włączając w to oprogramowanie, logistykę, serwis maszyn, energetykę przemysłową, uzdatnianie wody i kompleksową obsługę techniczną szeroko rozumianej infrastruktury dotyczącej wszelkich instalacji oraz urządzeń, zarówno produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych. Przed zleceniem takich działań poza struktury firmy warto dowiedzieć się, jakie zadania opłaca się powierzać firmom zewnętrznym, oraz poznać zalety i wady korzystania z usług firm outsourcingowych.

 

NAJGORĘTSZE TRENDY W OUTSOURCINGU W PRZEMYŚLE

Związek polskiego przemysłu z outsourcingiem ma wiele perspektyw. Jeden z trendów w outsourcingu przemysłowym wiąże się z energetyką. Odgrywa on niezwykle ważną rolę w sektorze tego rodzaju usług. Outsourcing energetyki przemysłowej to nie tylko zlecanie firmom zewnętrznym dostarczania energii. Swym zakresem obejmuje on kompleksowe rozwiązania, w ramach których realizuje się modernizacje istniejących instalacji lub buduje się całkowicie nowe urządzenia. Model współpracy, w którym przedsiębiorstwo produkcyjne przechodzi pod zarząd firmy outsourcingowej, pozwala m.in. na negocjowanie indywidualnych cen energii oraz ciepła. Projekty outsourcingowe zakładające stosowanie profesjonalnych rozwiązań technologicznych i dostosowane do potrzeb danej organizacji wdrażane są szczególnie w dużych przedsięwzięciach. Umowa outsourcingowa zawierana z dostawcą ciepła może obejmować swym zakresem dostawę ciepła w określonej ilości oraz parametrach do wyznaczonych urządzeń technologicznych, utrzymywanie w stałej sprawności sieci oraz urządzeń instalacji ciepłowniczej czy utrzymywanie odpowiedniej temperatury ogrzewania budynków i hal, w zależności od panujących na zewnątrz warunków pogodowych. Outsourcing w tym obszarze może ponadto dotyczyć dostawy chłodu na potrzeby technologiczne, a także do centralnych układów wentylacji czy zabezpieczenie alternatywnego źródła ciepła w razie ewentualnych, nieprzewidzianych zdarzeń.

Usługa outsourcingu dotyczy również sprężonego powietrza. Jest to jedno z najdroższych mediów energetycznych, w jakie zaopatruje się przemysł. Outsourcing obejmuje serwis, remontowanie oraz instalowanie urządzeń sprężonego powietrza. Mowa tu przede wszystkim o serwisowaniu kompresorów śrubowych, filtrów sieciowych czy osuszaczy sprężonego powierza. Przeprowadzane są ponadto remonty modułów sprężających i bloków śrubowych. Mając na uwadze rozwiązania nowatorskie, warto jeszcze wspomnieć o detekcji i określaniu wielkości wyciekó...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy