Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozproszone sterowniki PLC w napędach jako alternatywa sterowania centralnego

Artykuł | 18 grudnia 2020 | NR 3
0 157

Przemysł 4.0 w obszarze techniki napędowej z roku na rok upowszechnia rozwiązania, które integrują w sobie napęd ze sterowaniem wykonawczym już nie tylko w rozumieniu możliwości lokalnego podłączenia czujników celem przekazania informacji do systemu nadrzędnego, ale również na potrzeby lokalnej obróbki logicznej sygnałów oraz  wymiany informacji z otoczeniem.

 

Aby realizować programowalne  funkcje, obecnie niemal wszystkie wyroby elektroniczne firmy NORD zostały wyposażone w swobodnie programowalny PLC z obsługą bloków ruchu. Bloki funkcjonalne są oparte na bibliotekach PLCopen Motion Control (www.plcopen.org) i upraszczają sterowanie napędem. PLC umożliwia sterowanie i analizę WE/WY urządzenia. Sterowanie logiczne cyklami ruchów, np. pozycjonowanie, pozwala na realizację kompleksowych funkcji odnoszących się do napędu. Do obsługi funkcji programowalnych z poziomu PC przeznaczony jest znany od wielu lat program narzędziowy NORDCON dostępny na stronie www.nord.com.

NORD CON odpowiada ogólnemu trendowi stosowania w automatyzacji tekstowych języków programowania wysokiego poziomu i obsługuje języki programowania „ST” oraz „IL” zgodnie z IEC 61131-3. Użytkowanie wbudowanej funkcjonalności PLC i narzędzia programowana NORD CON nie powoduje  żadnych kosztów dodatkowych.

 

Rys. 1. NORDAC LINK – przetwornica częstotliwości

 

W najczęściej stosowanych złożonych systemach napędowych realizuje się komunikację nadrzędną (np. najczęściej w sieci ethernetowej) i wymianę informacji najniższego rzędu polegającą na sterowaniu logiką ruchu i analizę sygnałów przez system nadrzędny. Napęd pełni funkcję wykonawczą oraz dystrybucyjną dla sygnałów logicznych. Bardziej zaawansowane systemy wykorzystują logikę lokalnego procesora programowalnego, i już na poziomie napędu dochodzi do pierwotnej analizy sygnałów z czujników wraz z wysterowaniem lokalnych wyjść oraz dopasowaniem parametrów ruchu. System nadrzędny odgrywa tutaj cały czas rolę zarządcy, choć jego praca już w mniejszym stopniu przetwarza sygnały zbierane z całego obiektu. Tego typu rozwiązanie ma podstawową zaletę nad centralnym systemem sterowania, gdyż w razie zaniku wymiany informacji między urządzeniami podrzędnymi w sieci, w tym z napędami, możliwe jest dalsze prowadzenie pracy lub przeprowadzenie procedury awaryjnej. W niektórych systemach transportowych nagłe zatrzymanie ruchu w wynik...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy