Dołącz do czytelników
Brak wyników

Obiekt i media

2 sierpnia 2021

NR 4 (Lipiec 2021)

Wykorzystanie nowoczesnych systemów wizyjnych w zakładzie produkcyjnym

0 164

Pojawienie się na rynku automatycznych systemów wizyjnych przyniosło zakładom przemysłowym nowe narzędzia wykorzystywane głównie do monitorowania jakości i detekcji wad produkowanych obiektów. Tego typu rozwiązania z powodzeniem stosowane są obecnie we wszystkich gałęziach przemysłu. Gdzie w pełni możemy wykorzystać systemy wizyjne i jakie jeszcze zadania mogą być realizowane za ich pośrednictwem? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Bez wątpienia – systemy wizyjne nie należą do najtańszych rozwiązań. Rozważając ich zakup, warto wykonać rzetelną analizę kosztów i zysków, jakie wynikają z instalacji tego typu urządzeń. Oczywiste jest, że najszybszy okres zwrotu odnotują branże, w których występuje duże ryzyko produkcji wadliwego towaru, zwłaszcza jeśli ów towar produkowany jest na skalę masową. Systemy wizyjne mogą także „uratować” płynność produkcyjną w zakładach wykorzystujących 1 lub 2 linie produkcyjne. Łatwo sobie wyobrazić, jakie koszty niesie ze sobą przestój nawet jednej z nich. Gdzie jeszcze systemy wizyjne okazują się najbardziej przydatne?

Branże, które pokochały systemy wizyjne

Dość łatwo zgadnąć, która z branż przoduje w wykorzystaniu systemów wizyjnych – jest to bowiem ten rodzaj przemysłu, który niczym gąbka chłonie wszelkie nowinki technologiczne, a często sam jest ich inicjatorem. Mowa oczywiście o branży automotive. 
W zakładach zajmujących się produkcją samochodów i podzespołów systemy wizyjne służą przede wszystkim do inspekcji poprawności ich montażu. Pozwala to zminimalizować ryzyko wystąpienia wad, pociągających za sobą gigantyczne koszty serwisowe, a także ewentualne roszczenia odszkodowawcze.
Co ciekawe, drugą z branż nader często wykorzystujących systemy wizyjne jest przemysł szklarski, zarówno ten zajmujący się produkcją szkła budowlanego, jak i m.in. szyb samochodowych czy opakowań szklanych. Tu monitorowanie produkcji za pomocą narzędzi wizyjnych pozwala na szybką reakcję na błędy powstałe w procesie produkcji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na specyficzne wymagania, jakim podlegają opakowania szklane wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Ich wady mogą bowiem zagrażać zdrowiu konsumentów, co sprawia, że precyzyjna inspekcja na każdym etapie ich produkcji jest szczególnie istotna. Co więcej, w branży spożywczej (podobnie zresztą jak w farmaceutycznej) systemy wizyjne sprawdzają oznakowania daty produkcji, kody wyrobu i poprawność (np. szczelność) zapakowania.
Inne gałęzie przemysłu, w których najczęściej spotkać można systemy wizyjne, to branża elektroniczna i drukarska. Tego typu rozwiązania znajdują zastosowanie również tam, gdzie linie produkcyjne wykorzystują roboty mobilne, zdolne do pracy w niezdefiniowanym wcześniej środowisku.

Co potrafią przemysłowe systemy wizyjne?

Choć nazywane są „wizyjnymi” – nie widzą (w ludzkim pojęciu tej czynności). Zadaniem systemów tego typu jest przetwarzanie fizycznych cech obiektów. Najczęściej sprowadza się to do analizy miejsca, w którym znajduje się przedmiot, jego budowy, koloru, struktury powierzchni i, oczywiście, do detekcji odchyleń od wprowadzonych do systemu cech, uznawanych za prawidłowe. Systemy wizyjne są zatem w stanie zidentyfikować obiekt poprzez porównanie go z określonym wzorcem lub analizę określających go cech. Idąc dalej, systemy na podstawie tych danych mogą dokonywać kontroli obecności obiektów i je zliczać. Dużo prostsze zadania realizowane przez te systemy związane są z wykonywaniem pomiarów geometrycznych, odczytywaniem kodów czy barw. Mogą także odczytywać teksty OCR i OCV czy sortować wyroby (w branży spożywczej ta...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy