Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

7 czerwca 2022

NR 3 (Maj 2022)

Zalety systemów wizyjnych w produkcji

0 95

Kontrola jakości jest jednym z ważniejszych etapów produkcji. To podstawowa forma weryfikacji zgodności produktu lub usługi. Daje ona bezpośrednie informacje na temat tego, czy proces produkcyjny lub usługowy przebiega we właściwy sposób. Ciągły rozwój technologiczny przysparza coraz to nowszych narzędzi pomagających w kontroli jakości. Rosnącą popularnością cieszy się w tym zakresie m.in. komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu.

Za pośrednictwem kamer obraz z sensora wizji przetwarzany jest na postać cyfrową, a następnie całościowo lub częściowo poddawany analizie. Jej zakres jest różny – może obejmować geometrię badanego obiektu, ocenę zgodności jego wymiarów, koloru czy struktury. Może też dotyczyć samych procesów produkcyjnych, w tym m.in. zachowania punktów w założonym obszarze.

Systemy wizyjne w inżynierii produkcji

Systemy wizyjne to nie tylko kamery umieszczone na produkcji, ale również szereg innych elementów służących do przetwarzania i analizowania obrazu. To systemy i algorytmy wizyjne (machine vision), które zaprzęgnięte są do pracy, mającej na celu wspomaganie monitorowania lub monitorowanie parametrów maszyn i samej produkcji, a także nadzór nad procesami produkcji oraz ich bezpieczeństwem. Zadaniem wizji komputerowej jest przede wszystkim przetwarzanie obrazu. Z kolei wizja maszynowa może spełniać swoją funkcję jedynie w połączeniu z innymi urządzeniami (na wejściu i wyjściu) oraz sieciami komputerowymi, które umożliwiają przesyłanie informacji. 
Wyróżniamy kilka typów systemów wizyjnych. Pierwszy z nich oparty jest na czujniku wizyjnym (tzw. soft sensorze). W tym przypadku na system składają się kamera, procesor i oświetlacz zintegrowane w jednej obudowie. Wadą tego rozwiązania jest niska rozdzielczość kamery (nie większa niż 640×480 pikseli) i słaby procesor. Dlatego soft sensory przeznaczone są do mało skomplikowanych czynności, np. do czytania kodów czy prostych pomiarów.
System może także zostać zbudowany na inteligentne...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy