Zapewnienie bezpieczeństwa procesu i ochrony danych produkcyjnych kluczowym czynnikiem sukcesu w Industry 4.0

Technologie

Ideą platformy Industry 4.0 jest stworzenie systemów sterowania zdolnych do zarządzania rozproszoną inteligencją w sposób scentralizowany i przyjazny dla użytkownika. Instalacje można dzielić na niezależnie funkcjonujące jednostki, którymi można zarządzać. Przy obowiązujących w całym systemie danych procesowych granice dzielące poszczególne moduły funkcjonalne można dostosować do zadań związanych ze sterowaniem, jak i z zapewnieniem bezpieczeństwa personelowi obsługującemu daną maszynę.

 

REKLAMA

​​

W inteligentnej fabryce przyszłości (smart factory) zabezpieczenia będą musiały zapewnić nie tylko ochronę człowieka i maszyny, ale także niezbędną elastyczność i dyspozycyjność procesu produkcyjnego, co wymagać będzie zupełnie innego podejścia do bezpieczeństwa i ochrony danych produkcyjnych.

Dane i skuteczna ich wymiana będą w przyszłości definiować proces produkcyjny. Wzrasta poziom złożoności instalacji oraz liczba urządzeń współpracujących ze sobą w ramach różnych sieci, a ich poprawna praca jest kluczem do osiągnięcia jak największej wydajności fabryki. Skutkiem zdecentralizowania wszystkich funkcji jest wzrost zapotrzebowania na zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji, gdzie w równej mierze uwzględnione są aspekty bezpieczeństwa (bezpieczeństwa maszyn), jak i wymagania dotyczące ochrony danych produkcyjnych (zabezpieczenie procesu).

Dzięki inteligentnemu procesowi produkcji realizowanemu zgodnie z ideą Industry 4.0 fabryka przyszłości charakteryzuje się możliwością istotnego zwiększenia efektywności i łatwą adaptacją wydajności, dokładnie odzwierciedlającej aktualną sytuację w zakresie zamówień. Jej celem jest wytwarzanie zindywidualizowanych produktów, z wykorzystaniem struktury kosztowej charakterystycznej dla produkcji masowej nawet w przypadku bardzo małych partii. Aby cele te zostały spełnione, zmienić się muszą zasady budowania maszyn. Muszą one mieć strukturę modułową, zdolną do szybkiej modyfikacji w trakcie wykonywania czynności produkcyjnych. Do ich obsługi niezbędne są zdecentralizowane systemy sterowania oraz wydajna komunikacja sieciowa, do której podłączeni są liczni abonenci i przez którą można przesyłać znaczne ilości danych. Wymagane jest również zastosowanie innowacyjnych koncepcji bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie danych produkcyjnych, które muszą być dostosowywane po zakończeniu każdej modyfikacji w procesie produkcyjnym.

Pojęcie „bezpieczeństwo” odnosi się tutaj do funkcjonalnego bezpieczeństwa maszyn lub, innymi słowy, do ochrony ludzi i środowiska przed zagrożeniami stwarzanymi przez maszyny. Wymaga ono, aby zagrożenia resztkowe związane z instalacją lub maszyną nie przekraczały akceptowalnych wartości. Dotyczy to zarówno zagrożeń dla otoczenia zakładu (np. szkody ponoszone przez środowisko), jak i wewnątrz zakładu lub maszyny (np. wobec pracowników zakładu).

Elektryczne systemy związ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy