Zastosowanie łożysk baryłkowych NSK zapewnia stalowni roczne oszczędności rzędu 70.000 €

Aktualności Wydarzenia

Przez ostatnie cztery lata oddział walcowni na gorąco w hiszpańskiej hucie stali doświadczał nieoczekiwanie krótkiej żywotności łożysk, co prowadziło do kosztownych przestojów w produkcji. W rezultacie zakład nawiązał ścisłą współpracę z działem technicznym NSK, globalnej firmy specjalizującej się w łożyskach, w celu oceny zastosowania oraz rekomendacji rozwiązania opartego na wysokowydajnych łożyskach baryłkowych. Po wdrożeniu zaleceń przedstawionych przez NSK, stalownia oszczędza obecnie 69.803 euro rocznie dzięki obniżonym kosztom przestojów, prac konserwacyjnych, wymiany łożysk i smarowania.

Podczas przeprowadzania technicznej analizy przyczyn źródłowych uszkodzeń łożysk, zespół ekspertów NSK dokładnie przeanalizował środowisko produkcyjne oraz reżim smarowania pod kątem optymalizacji warunków pracy i przedłużenia żywotności. Ponadto, odpowiadając na prośbę działu utrzymania ruchu dotyczącą ulepszeń procesowych, firma NSK dokonała przeglądu procedury montażu łożysk i st...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy