Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Z branży

21 lipca 2021

Zastosowanie łożysk baryłkowych NSK zapewnia stalowni roczne oszczędności rzędu 70.000 €

0 143

Przez ostatnie cztery lata oddział walcowni na gorąco w hiszpańskiej hucie stali doświadczał nieoczekiwanie krótkiej żywotności łożysk, co prowadziło do kosztownych przestojów w produkcji. W rezultacie zakład nawiązał ścisłą współpracę z działem technicznym NSK, globalnej firmy specjalizującej się w łożyskach, w celu oceny zastosowania oraz rekomendacji rozwiązania opartego na wysokowydajnych łożyskach baryłkowych. Po wdrożeniu zaleceń przedstawionych przez NSK, stalownia oszczędza obecnie 69.803 euro rocznie dzięki obniżonym kosztom przestojów, prac konserwacyjnych, wymiany łożysk i smarowania.

Podczas przeprowadzania technicznej analizy przyczyn źródłowych uszkodzeń łożysk, zespół ekspertów NSK dokładnie przeanalizował środowisko produkcyjne oraz reżim smarowania pod kątem optymalizacji warunków pracy i przedłużenia żywotności. Ponadto, odpowiadając na prośbę działu utrzymania ruchu dotyczącą ulepszeń procesowych, firma NSK dokonała przeglądu procedury montażu łożysk i stosowanych tolerancji. Uzyskane we współpracy ze stalownią informacje z analiz i przeglądów wskazywały, że wysoka temperatura robocza łożysk wynikała z kombinacji nieprawidłowego montażu i niewystarczającego smarowania związanego z wyższą wydajnością (i prędkościami pracy) w zakładzie.


1) Po wdrożeniu rekomendacji NSK zużycie łożysk w hucie stali w Hiszpanii zmniejszyło się o 80 %. Zdjęcie: T photography/Shutterstock


Jednym z wielu zaleceń NSK było wykorzystanie łożysk baryłkowych NSKHPS (High Performance Standard) z większym wewnętrzn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy