Zbieranie danych bez wyciągania wniosków to naiwność, a nie wdrażanie Przemysłu 4.0

Utrzymanie ruchu Technologie

Dane stały się modnym tematem, a firmy starają się być „oparte na danych” – inwestując w narzędzia i zespoły zajmujące się analizą danych. Założenie, że wszystkie dane są uporządkowane i łatwo dostępne jest dalekie od prawdy. W rzeczywistości analitycy danych spędzają 80% swojego czasu na przygotowywaniu danych [1].

Chociaż dane mogą dostarczyć cennych informacji, nie mogą one zastąpić ludzkiej intuicji, kreatywności i krytycznego myślenia przy ich interpretacji [2]. Kluczowe jest posiadanie dogłębnej wiedzy na temat danych, sposobu ich przepływu i zastosowania, aby zapewnić efektywne wykorzystanie technologii. Wielu organizacjom jednak brakuje cierpliwości i chęci poświęcenia czasu na stworzenie przejrzystych i dobrze zaprojektowanych systemów przetwarzania i analizy danych [3]. Sprzedawcy mają tendencję do skupiania się na sprzedaży nowych licencji lub produktów, zamiast pomagać organizacjom w uporządkowaniu istniejącego bałaganu w danych [4]. Należy jednak pamiętać, że dane są środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Celem każdej organizacji powinno być rozwiązywanie rzeczywistych problemów, a nie tylko gromadzenie danych dla samych danych.
Obecnie organizacje borykają się z niedoborem w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy