Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły , Prewencja

24 lutego 2022

NR 1 (Styczeń 2022)

Zmiana kultury organizacyjnej na kulturę, w której myśli się o ciągłym doskonaleniu – na przykładzie skracania czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED

0 184

Konkurencyjność firmy zależy między innymi od tego, czy potrafi ona elastycznie dostosować produkcję do potrzeb klienta. W takich przypadkach znacząco wzrasta liczba przezbrojeń. Czas ich wykonania jest kluczowym elementem wpływającym na produktywność. W niniejszym opracowaniu opowiem o zmniejszaniu czasu przezbrajania maszyn do pakowania wyrobu gotowego na przykładzie zakładu przetwórstwa rybnego.

Prezentacja opisywanego przedsiębiorstwa

Opisywana firma jest zakładem przetwórstwa rybnego specjalizującym się w przetwarzaniu łososia. Wielkość firmy to niecały miliard złotych obrotu rocznego. Firma zlokalizowana jest w północnej Polsce. Od początku prowadzenia działalności firma nastawiona była na dostarczanie wysokiej jakości produktu w postaci wędzonych i świeżych ryb. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników i sprzedaje swoje produkty na cały świat. 

Poprawa efektywności przedsiębiorstwa

Jednym z parametrów mówiących o efektywności linii produkcyjnej, a także maszyn i urządzeń, jest wskaźnik OEE, który określa procent wykorzystania maszyn i urządzeń w dostępnym czasie. Parametr ten był poniżej oczekiwań osób zarządzających firmą, a wpływ na niego miał czas przezbrojenia linii do pakowania. Wdrożone przez nas rozwiązania umożliwiły skrócenie czasu przezbrojenia bez podejmowania kosztownych inwestycji i ingerowania w znaczący sposób w działanie linii. W trakcie pracy nad doskonaleniem przezbrojenia wykonaliśmy szereg zmian w procesie przygotowania do przezbrojenia oraz w procesie ustawiania i doregulowywania. 

Zaangażowanie zespołu w proces przezbrajania

Ważnym czynnikiem wpływającym na sukces każdej zmiany jest zaangażowany zespół. Każdy z pracowników, zarówno tych, którzy pracują na linii produkcyjnej, jak i tych, którzy wykonują przezbrojenie, powinien mieć świadomość, jak czas przezbrojenia wpływa na efektywność biznesową linii produkcyjnej i powinien być świadomy, po co cokolwiek zmieniać. Ważnym elementem jest też zaangażowanie pracowników, którzy pracują na linii produkcyjnej i tych, którzy pracują przy wykonywaniu przezbrojenia, w usprawnianie tego procesu. Tylko takie działanie będzie prowadziło do trwałej zmiany, nie tylko w sposobie wykonywania przezbrojenia, ale także do zmiany kultury organizacyjnej, w której myśli się o ciągłym doskonaleniu.
Po pierwszych obserwacjach i pomiarach czasów przezbrojenia, których dokonaliśmy podczas przeprowadzania audytu organizacyjnego, stwierdziliśmy, że przezbrojenie polegające na wymianie formy do zgrzewania opakowań możemy skrócić co najmniej o połowę i tak też zdefiniowaliśmy sobie cel, który chcieliśmy osiągnąć. Jak już pisałem wcześniej, ważne jest, aby zaangażować zarówno pracowników produkujących, jak i przezbrajających maszynę, w proces ciągłej poprawy. Powołaliśmy zatem zespół składający się z operatorów i pracowników utrzymania ruchu produkcyjnego, który następnie przeszkoliliśmy z podstaw lean manufacturing i metody Single Minute Exchange of Die (SMED), aby wszyscy rozumieli zasadność zmian, które chcemy przeprowadzić. Dopiero wtedy przystąpiliśmy do prac nad zmianą czasów przezbrojenia w kilku krokach:

  • Analiza procesu przezbrajania i obserwacja zarówno operacji, jak i ruchów wykonywanych podczas operacji. Całość tego etapu nagrywaliśmy, aby poddać go późniejszej analizie.
  • Podział przezbrojenia na czynności wewnętrzne i zewnętrzne. Czynności wewnętrzne to taki...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy