Autonomiczni sojusznicy

Aktualności Automatyzacja i robotyzacja

Z raportu „Robotyka w logistyce” wynika, że wprawdzie cztery na pięć współczesnych hal magazynowych wciąż jest obsługiwanych bez wsparcia rozwiązań zautomatyzowanych, ale w pozostałych stosuje się już tego rodzaju technologie. Wygląda na to, że w kolejnych latach zautomatyzowane taśmociągi, sortery, a zwłaszcza wózki samodzielnie podążające za operatorami czy pojazdy autonomiczne zadomowią się w magazynach.

Oile np. picking jeszcze przez jakiś czas pozostanie czynnością wymagającą pracy człowieka, o tyle dostarczanie poszczególnych towarów lub grup produktów na dane stanowisko już nie. Powszechnie obecne w magazynach obrazki pracowników przemierzających wiele kilometrów, przenoszących różne ładunki, przejdą zatem do historii. Upowszechnienie wielokanałowego systemu dystrybucji, zmiany demograficzne oraz ewolucja rynku pracy będą zwiększać zapotrzebowanie na zautomatyzowane rozwiązania transportowe. Jednym ze sposobów na wypełnienie luki między popytem a podażą usług ma być wykorzystanie pojazdów autonomicznych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, m.in. w magazynach i centrach logistycznych. Inwestycje w tego typu sprzęt są uzasadnione głównie z uwagi na oszczędności kosztów robocizny oraz możliwości pracy właściwie bez przerwy. Wózki pracują pojedynczo lub w grupach, mogą funkcjonować w połączeniu z istniejącym w konkretnym zakładzie systemem zarządzania. Do optymalizacji działania floty, złożonej np. z kilkudziesięciu wózków, stosuje się specjalne systemy sterujące. Zarządzają nią, odpowiadają za przydział pracy dla konkretnych maszyn, wyznaczają trasę każdego pojazdu, sterują ruchem.

REKLAMA

​​

AGV dają radę

Dowodem coraz powszechniej wkraczającej do intralogistyki automatyzacji i robotyzacji są pojazdy typu AGV (Automated Guided Vehicle). Potrafią np. transportować komponenty z magazynu do strefy montażu, mogą ułatwić operacje z zakresu just-in-time i just-in-sequence, optymalizować przepływy logistyczne w obrębie fabryki i poprawić funkcjonowanie magazynu i zarządzanie nim. Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych AGV są do siebie podobne. Chodzi m.in. o systemy prowadzenia i kontroli oraz zasilanie. Pojazdy mają rozbudowane systemy bezpieczeństwa, laserowe czujniki można precyzyjnie programować, w zależności od rozmieszczenia przeszkód w konkretnym pomieszczeniu. Wózki zaopatrywane są również w czujniki wykrywania ładunku. W każdym przypadku klucz do efektywności leży w wyborze optymalnego systemu sterowania, możliwości ingerencji w konfigurację ś...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy