Dołącz do czytelników
Brak wyników

Awaria układu hydraulicznego – naprawa starego czy budowa nowego?

Artykuł | 22 grudnia 2020 | NR 4
0 257

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest odwiecznym dylematem, przed którym stają służby utrzymania ruchu.  Do którego momentu należy traktować sytuację jako typową awarię, a kiedy należy zacząć rozważać: modernizować czy budować nowy układ? Z mojego doświadczenia serwisowego wynika, że wypracowanie właściwej decyzji wymaga zgromadzenia odpowiednich informacji.

 

Aby przeanalizować problem, należy przyjąć  „jakieś” kryteria oceny. Pojęcia „jakieś” użyłem z premedytacją, bo kryteria będą inne w zależności od specyfiki procesu technologicznego oraz zakładanego celu ekonomicznego prowadzonej działalności gospodarczej. Niektóre z kryteriów mogą być uniwersalne, a niektóre wręcz nietypowe.

 

Kryteria oceny

Gdyby przyjąć taki podział, to do uniwersalnych kryteriów oceny należałoby przyjąć:

 1. Wiek użytkowanego urządzenia, a w związku z tym należy ocenić:
 • ogólny stan techniczny konstrukcji  korpusu maszyny,
 • stan techniczny elementów ruchomych,
 • stan łożyskowania elementów wykonujących ruch obrotowy,
 • stan prowadnic, łoży, kolumn elementów wykonujących ruch liniowy,
 • sposób realizowania procesu technologicznego – czy realizowana technologia nadal gwarantuje właściwy poziom produktu końcowego pod względem technicznym i ekonomicznym,
 • dostępność części zamiennych do układu mechanicznego maszyny,
 • dostępność części zamiennych do układów napędowych: hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych,
 • dostępność części do układu sterowania.

2. Zakres niezbędnych napraw w odniesieniu do oczekiwanego efektu modernizacji:

 • czy i jakie zmiany należy przeprowadzić w procesie technologicznym maszyny,
 • czy modernizować wyłącznie układ hydrauliczny,
 • czy modernizować układ sterowania.

Zakres przeprowadzonej analizy powinien brać pod uwagę wszystkie te zagadnienia, ponieważ nie ma sensu prowadzić modernizacji układu hydraulicznego maszyny, która ze względu na wiek, nawet przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań hydrauliki siłowej, nie będzie w stanie sprostać wymaganiom technologicznym czy ekonomicznym.

Powyższe pytania mają na celu wypracowanie najbardziej właściwego zakresu modernizacji, ponieważ nie zawsze trzeba modernizować cały system napędowy maszyny. Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych danych może się okazać, że modernizować trzeba tylko układ hydrauliczny, a modernizacja sterowania, choć bywa najbardziej widowiskową częścią modernizacji ze względu na możliwość np. wizualizacji procesu technologicznego, może być jedynie kaprysem.

Analizując szczegółowo potrzebę modernizacji lub budowy nowego układu hydraulicznego, trzeba dokonać oceny poszczególnych podzespołów wchodzących w skład układu hydraulicznego.  Tak samo ważne będą zwykłe elementy złączne w orurowaniu maszyny co płyty przyłączeniowe czy elementy sterujące przepływem, a także zasilanie układu olejem. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że z różnych powodów należy dokonać dużych zmian w istniejącym układzie, trzeba podjąć decyzję, czy modernizujemy, czy budujemy nowy.  

 

Podjęcie decyzji

Na własne potrzeby przyjmuję granicę mniej więcej 50% zmian w istniejącym układzie hydraulicznym. Oznacza to, że jeżeli mam zmienić więcej niż 50% elementów
w działającym układzie, to przyjmuję założenie, że buduję nowy układ. Oznacza to, że na podstawie istniejącej dokumentacji zabudowuję układ hydrauliczny według istniejącego schematu hydraulicznego. Jeżeli planowane zmiany w układzie nie są większe niż 50%, staram się tak zaplanować zmiany modernizacyjne w układzie, aby ograniczyć przebudowę orurowania i wymiany płyt montażowych elementów do niezbędnego minimum. Oddzielnym problemem jest sposób sterowania. Najczęściej modernizując układ, staram się zachować sposób sterowania maszyną. 

 

Co w przypadku modernizacji?

Jeżeli modernizuję układ hydrauliczny, to przyjmuję założenie, że dobieram do układu elementy, które zastąpią dotychczasowe, nie zmieniam jednak schematu hydraulicznego maszyny, a jedynie zastępuję stare rozwiązania techniczne nowymi elementami. Ma to na celu ułatwienie serwisu i zapewnienie łatwego dostępu do części zamiennych, przez zastosowanie najbardziej typowych, czyli łatwych do zakupienia, elementów hydraulicznych. Jeżeli w ramach modernizacji mam dokonać zmian w technologii realizowanego procesu technologicznego, najczęściej zakładam od początku, że buduję nowy układ i zakładam możliwość zmian w sterowaniu maszyną, bo w inny sposób nie jest możliwe dokonanie zmiany technologii procesu produkcji.  

Przystępując do modernizacji, należałoby zacząć od określenia:

 1. Po pierwsze, które z elementów układu wykazują największą awaryjność.
 2. Drugim kryterium w mojej ocenie jest dostępność da...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy