Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co zmieniło się w kwestii bezpieczeństwa na produkcji w 2017 r.?

Artykuł | 7 stycznia 2021 | NR 1
0 179

Branża produkcyjna obok budownictwa, energetyki oraz górnictwa została w minionym roku uznana za najbardziej niebezpieczną, w której potencjalne ryzyko dla zdrowia i życia pracowników jest bardzo wysokie. Z danych GUS wynika, że w pierwszym półroczu 2017 r. aż 31% wypadków przy pracy miało miejsce właśnie w sektorze przemysłowym.

 

2017 r. za nami. Czas zatem na rachunek sumienia i noworoczne zestawienie danych związanych z liczbą wypadków w pracy oraz podsumowanie działań realizowanych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na produkcji. Jak pokazują zeszłoroczne statystyki, wypadkowość w miejscu pracy nadal jest wysoka.

 

Gwałtowny wzrost śmiertelnych wypadków przy pracy

Jak wynika z danych GUS dotyczących pierwszego półrocza 2017 r., ogólna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła 39 093 osoby, obniżając się tym samym o 0,4% w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 r. – wówczas wypadkom przy pracy uległy 39 233 osoby. Mimo odnotowanej w analizowanym okresie mniejszej liczy wypadków o 140 zdarzeń można powiedzieć, że wypadkowość przy pracy jest w dalszym ciągu bardzo wysoka. Poza tym w pierwszej połowie 2017 r. odnotowano gwałtowny wzrost śmiertelnych wypadków przy pracy (aż o 13,4%) w odniesieniu do tego samego okresu roku minionego.

 

Najwięcej wypadków w przetwórstwie przemysłowym

Do największej liczby wypadków wciąż dochodzi w przemyśle, a najczęstszą ich przyczyną jest niewłaściwe zachowanie pracowników. W samym tylko pierwszym półroczu 2017 r. doszło do 12 135 wypadków w tej branży, co stanowiło 31,4% wszystkich zdarzeń. Liczba ta zmniejszyła się o 381 w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. Mimo spadku zdarzeń w całym sektorze przemysłowym wzrosła jednak liczba wypadków o charakterze śmiertelnym oraz ciężkim. 118 odnotowanych wypadków miało charakter ciężki (w 2016 r. odnotowano 113 takich zdarzeń), a 16 z nich
zakończyło się śmiercią pracowników (w 2016 r. odnotowano 15 zdarzeń śmiertelnych). Lekkiego uszczerbku na zdrowiu w sektorze przemysłowym doznało 12 001 osób.  Zdecydowana większość zdarzeń związana była z pracą wykonywaną na produkcji artykułów spożywczych – w tym sektorze doszło do 2058 wypadków – liczba ta zmniejszyła się jednak o 173 w porównaniu do roku ubiegłego.

Na drugim miejscu pod względem liczby wypadków w pracy znalazł się sektor związany z produkcją wyrobów z metali. Odnotowano tu wzrost liczby tego rodzaju zdarzeń. W pierwszej połowie 2017 r. doszło do 1730 wypadków, z czego dwa były śmiertelne, 21 miało charakter ciężki, a 1707 lekki.

Trzeci co do wielkości udział w wypadkach miał sektor związany z produkcją wyrobów z gumy oraz tworzyw sztucznych. W sektorze tym doszło do 1054 wypadków, z czego 10 miało charakter ciężki, a 1044 lekki.

Analizując pierwsze półrocze 2017 r. pod względem najczęstszych przyczyn wypadków z pracy, należy przyznać, że były one podobne w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przyczyną 61% wypadków przy pracy było niewłaściwe zachowanie pracownika. Do innych powodów zalicza się: nieprawidłowy stan narzędzi, wyposażenia lub budynków (8,4% wypadków), a także niewłaściwe posługiwanie się narzędziami lub wyposażeniem (7,1% wypadków). 6,5% wypadków przy pracy, do jakich doszło w pierwszym półroczu 2017 r., spowodowano było nieprawidłowym, samowolnym zachowaniem pracownika.

 

Tab. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w przetwórstwie przemysłowym w I kwartale 2017 r.
Wyszczególnienie Ogółem W wypadkach
śmiertelnych ciężkich lekkich
Produkcja artykułów spożywczych 886 - 8 878
Produkcja napojów 44 - - 44
Pro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy