Dołącz do czytelników
Brak wyników

Raport

18 grudnia 2020

NR 3 (Maj 2017)

Czy na rynku olejowo-smarownicznym grozi nam efekt domina?

0 259

Czy na rynku olejowo-smarownicznym grozi nam efekt domina?

 

W Polsce w 2016 r. rynek olejów smarowych odnotował spadek rzędu 1,58% r/r, co oznacza odwrócenie trendu po dwóch kolejnych latach wzrostu – wskazuje raport POPHiN. Poziom sprzedaży sięgnął 95 219 t
i był porównywalny z kryzysowym rokiem 2009. Jednak podobne zmniejszanie rynku olejowego obserwuje się też w najbardziej rozwiniętych gospodarkach w Europie, co jest efektem m.in. nasycenia rynku nowymi, trochę droższymi olejami o skuteczniejszym smarowaniu, a więc rozwojem technologii. Dodatkowo wpływ na to zjawisko ma znaczne wydłużenie okresu pomiędzy wymianami środków smarnych, a także większe niż dotąd możliwości oszczędzania energii. Kolejne powody spadków ilościowych w Polsce to wzrost świadomości znaczenia gospodarki smarnej oraz zmiana sposobu jej funkcjonowania w firmach produkcyjnych, outsourcing smarowania i spowolnienie gospodarcze. Ten ostatni czynnik – spadek dynamiki polskiego PKB poniżej 3% – zapoczątkował przejście od trendu wzrostowego na rynku olejów smarowych do trendu spadkowego. W segmencie olejów dla przemysłu – stwierdza raport – nie ma już stabilizacji, która była ostatnie 5 lat, a spadki w niektórych kategoriach produktów osiągnęły wartości nawet −36% r/r (oleje białe) czy −24,42% r/r (oleje izolacyjne). Generalnie segment przemysłowy skurczył się o 10,84% r/r – dlatego autorzy porównują rok 2016 z 2009 r., gdy załamanie wyniosło 16% r/r.
Pomiędzy największymi tonażowo grupami produktowymi w segmencie przemysłowym grupa olejów hydraulicznych zmniejszyła się o 2,5% r/r, natomiast grupa określana jako „inne przemysłowe” (np. wyspecjalizowane produkty przeznaczone dla konkretnych urządzeń czy oleje procesowe) skurczyła się nawet o 20% r/r. Raport POPHiN sugeruje, że sporą rolę odegrały w tych spadkach czynniki psychologiczne – obawy przedsiębiorców o kondycję polskiej gospodarki.

Niezależnie od tych spadków utrzymuje się trwałe zjawisko zużywania przez polski przemysł przede wszystkim olejów hydraulicznych (39-proc. udział). Inną cechą rozwijającego się w naszym kraju rynku jest jego struktura odbiegająca od modeli charakterystycznych dla krajów Europy Zachodniej, czyli dominacja producentów krajowych (Orlen Oil i Lotos Oil), którzy wedle szacunków opanowali do 70% polskiego rynku. Do pozytywnych zmian na rynku olejów i smarów zaliczyć można poprawę świadomości pracowników fabryk w zakresie prawidłowej gospodarki smarnej, co coraz częściej prowadzi do powierzania kompleksowej gospodarki olejowej wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Ponieważ potrafią one ocenić konsekwencje finansowe wynikające z niewłaściwie prowadzonego smarowania i stąd pojawia się oczekiwanie, by optymalne zarządzanie gospodarką smarną prowadziło do obniżenia kosztów utrzymania ruchu w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia. Taka gospodarka prowadzona przez firmę zewnętrzną powinna zapewnić obniżenie kosztów funkcjonowania fabryki w określonej perspektywie czasowej.

 

Outsourcing gospodarki olejowej

Pod pojęciem gospodarki smarowniczej nie można rozumieć jedynie okresowej kontroli stanu oleju zapewniającej oszacowanie jego trwałości. Ponieważ jej zakresem są objęte działania techniczno-organizacyjne optymalizujące gospodarkę smarowniczą fabryki, efektem ma być zwiększona wydajność produkcji przy zredukowaniu kosztów. Outsourcing to przecież nie serwis ograniczony jedynie do zalewania maszyn olejem, filtrowania, próbkowania czy analizowania, gdyż w jego ramach zlecane są także analizy olejowe połączone z interpretacją wyników. To z kolei prowadzi do fachowego doradztwa w wyborze i optymalnym wykorzystaniu środków smarnych. Wiele przedsiębiorstw zleca też firmie outsourcingowej czyszczenie układów, instalacji, zbiorników i maszyn, a całość gospodarki smarowniczej wspierana jest działaniem odpowiednich aplikacji i systemów, w których wykorzystywana jest wiedza z zakresu tribologii i technologii smarowniczych. Dobry doradca wspiera także fabrykę w procesie projektowania, produkcji i montażu systemów przeznaczonych do pielęgnacji oleju w maszynach i urządzeniach. Pomoc taka dotyczy ponadto projektowania rozwiązań pozwalających monitorować olej i diagnozować układy olejowe. Tym bardziej, że podstawowym założeniem prawidłowo prowadzonej gospodarki smarn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy