Diagnostyka pomp hydraulicznych. Czym i jak przeprowadzić test?

Utrzymanie ruchu

Aby przystąpić do oceny sprawności pompy i wyboru sposobu jej sprawdzania, należy rozważyć, co stanowi o jej właściwym działaniu, a w związku z tym – jaka metoda sprawdzenia będzie w określonych warunkach najwłaściwsza. W zależności od realizowanych napędów i stosowanych sposobów regulacji ciśnień i szybkości przepływu stosuje się różne pompy, które realizują założenia konstrukcyjne maszyny i ograniczają koszty. Mimo różnic konstrukcyjnych i zasad działania wszystkie pompy są opisywane tymi samymi wartościami, czyli: ciśnieniem roboczym i wydajnością. Obie te wartości określane są przy stałej temperaturze roboczej.

 

Ciśnienie robocze pompy

Wyrażone jest w barach lub Pascalach i określa nominalne dopuszczalne obciążenie pompy w pracy ciągłej. Oznacza to, że pompa w tym zakresie ciśnień przy zachowaniu stałej prędkości obrotowej wałka i utrzymaniu temperatury w zakresie normalnych temperatur roboczych oleju będzie utrzymywała swoje parametry robocze. Niektórzy producenci określają jeszcze minimalne i maksymalne ciśnienia robocze. Jest to przydatne w sytuacji, gdy w układzie potrzebny jest impuls ciśnienia powyżej nominalnego ciśnienia roboczego, trwający np. sekundę albo dwie, co nie doprowadza do zniszczenia pompy. Inni zaś określają czas pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wyrażony wartością procentową. Najczęściej jest to 10% ogólnego czasu pracy.

REKLAMA

​​

 

Wydajność

Wyrażona w litrach na minutę. Ten sposób podawania wydajności pompy jest obarczony błędem, ponieważ trzeba wiedzieć, że podana wartość jest liczona dla 1000 obrotów na minutę wałka silnika napędzającego pompę. Czyli jest to wartość czysto teoretyczna, bo rzadko się zdarza, aby akurat tyle wynosiła prędkość obrotowa silnika. Typowe obroty silnika elektrycznego to 1450 obr./min, a przy zastosowaniach mobilnych rzadko się zdarza, że maszyna porusza się ze stałą prędkością jazdy. Obroty w silnikach spalinowych w cyklu roboczym maszyn wahają się od 600 do 2500 obr./min. Jak z tego wynika, podanie wydajności w litrach nie jest dokładne. Do celów konstrukcyjnych podaje się je w centymetrach sześciennych na obrót. Wartość tę należy każdorazowo przemnożyć przez liczbę obrotów na minutę silnika napędzającego pompę, aby uzyskać właściwą wydajność pompy przydatną do celów konstrukcyjnych lub diagno...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy