Dlaczego systemy sugestii pracowniczych umierają?

Zarządzanie i finanse

Od wielu lat w przemyśle funkcjonują systemy sugestii pracowniczych nazywane też programami Kaizen. Ich celem jest angażowanie pracownika w tworzenie kultury ciągłego doskonalenia w firmach, gdyż organizacja może poprawiać swoją efektywność nie tylko poprzez inwestycje polegające na automatyzacji, robotyzacji czy cyfryzacji procesu, ale także na drobnych usprawnieniach.

Na wykresie poniżej (ryc. 1) można zaobserwować różnicę pomiędzy wzrostem efektywności poprzez inwestycje (linia czerwona) i wzrostem efektywności poprzez mikrousprawnienia (linia niebieska).
Nasze doświadczenie we wdrażaniu tego typu programów pokazuje, że programy te, pomimo iż początkowo dobrze są odbierane przez pracowników i pracownicy też chętnie biorą w nich udział –
z czasem jednak umierają. Przedsiębiorstwa różnie radzą sobie z tym problemem. Jedne organizują cykliczne eventy pobudzające zaangażowanie pracowników w programy generowania usprawnień, inne stosują coraz bardziej atrakcyjne nagrody dla pracowników zgłaszających swoje inicjatywy. Powyższe działania na dłuższą metę nie przynoszą jednak oczekiwanego rezultatu. 
 

REKLAMA

Ryc. 1. Mikro-usprawnienia vs. inwestycje i ich wpływ na efektywność firmy


Analizując przyczyny źródłowe problemu umierających systemów sugestii pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy