Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie zasobami ludzkimi

13 kwietnia 2022

NR 2 (Marzec 2022)

Dlaczego systemy sugestii pracowniczych umierają?

0 165

Od wielu lat w przemyśle funkcjonują systemy sugestii pracowniczych nazywane też programami Kaizen. Ich celem jest angażowanie pracownika w tworzenie kultury ciągłego doskonalenia w firmach, gdyż organizacja może poprawiać swoją efektywność nie tylko poprzez inwestycje polegające na automatyzacji, robotyzacji czy cyfryzacji procesu, ale także na drobnych usprawnieniach.

Na wykresie poniżej (ryc. 1) można zaobserwować różnicę pomiędzy wzrostem efektywności poprzez inwestycje (linia czerwona) i wzrostem efektywności poprzez mikrousprawnienia (linia niebieska).
Nasze doświadczenie we wdrażaniu tego typu programów pokazuje, że programy te, pomimo iż początkowo dobrze są odbierane przez pracowników i pracownicy też chętnie biorą w nich udział –
z czasem jednak umierają. Przedsiębiorstwa różnie radzą sobie z tym problemem. Jedne organizują cykliczne eventy pobudzające zaangażowanie pracowników w programy generowania usprawnień, inne stosują coraz bardziej atrakcyjne nagrody dla pracowników zgłaszających swoje inicjatywy. Powyższe działania na dłuższą metę nie przynoszą jednak oczekiwanego rezultatu. 
 

Ryc. 1. Mikro-usprawnienia vs. inwestycje i ich wpływ na efektywność firmy


Analizując przyczyny źródłowe problemu umierających systemów sugestii pracowniczych, zauważyliśmy pewną korelację pomiędzy czasem odpowiedzi na zgłoszoną sugestię przez pracownika a zadowoleniem pracowników z systemu sugestii. Okazuje się, że im ten czas jest dłuższy, tym zadowolenie mniejsze. W dotychczasowych programach – nawet jeśli dobrze funkcjonowały – czas od zgłoszenia do informacji zwrotnej wynosił co najmniej kilkanaście dni. Bywają jednak firmy, w których ten czas jest znacznie dłuższy, przekraczający nawet trzy miesiące. Dzieje się tak dlatego, że albo zarząd angażowany jest w ocenę pomysłów, albo komisje oceniające najzwyczajniej ciężko jest zebrać w pełnym składzie. Druga korelacja, którą zauważyliśmy, to korelacja pomiędzy czasem odpowiedzi a ilością wdrożonych usprawnień. Przy krótkim czasie odpowiedzi procent wdrożonych pomysłów sięgał nawet 90, a przy długim czasie odpowiedzi wdrożonych pomysłów – spadał do 30%.
Istnieje także zauważalny związek pomiędzy czasem odpowiedzi na zgłoszone przez pracownika usprawnienie a ilością pomysłów na jednego pracownika. Ilość pomysłów na jednego pracownika wraz z wydłużeniem czasu odpowiedzi spada nawet dziesięciokrotnie.
Poniżej prezentujemy zdiagnozowane przyczyny umierania systemów sugestii pracowniczych:

  • Zbyt długi czas oczekiwania na ocenę pomysłu (usprawnienia), gdyż usprawnienie oceniane jest najczęściej przez powołaną do tego celu komisję, która jest wieloosobowa i rzadko się spotyka. 
  • Zbyt...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy