Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja układu hydrauliki siłowej a planowanie harmonogramu przeglądów

Artykuł | 7 stycznia 2021 | NR 1
0 330

Eksploatacja układu hydraulicznego wiąże się z ciągłym procesem gromadzenia informacji o działaniu elementów składowych. Na ich podstawie następuje planowanie przeglądów i określanie terminów niezbędnych napraw i remontów. Zaryzykowałbym tezę, że jeżeli uda się stworzyć dobry harmonogram przeglądów i permanentnie go przestrzegać, to można uniknąć wielu nieoczekiwanych przerw produkcyjnych, a co za tym idzie – osiągnąć pożądany efekt ekonomiczny całego przedsięwzięcia.

 

Przyglądając się problemowi eksploatacji układu hydraulicznego określonej maszyny, można obrać jeden z dwóch kierunków:

  • posłużyć się dokumentacją techniczną, w której znajdziemy zalecenia eksploatacyjne producenta,
  • przeanalizować budowę układu oraz poziom natężenia pracy i na tej podstawie opracować najbardziej odpowiedni sposób eksploatacji układu hydrauliki.

O ile kierunek pierwszy wydaje się prosty, o tyle obciążony jest on dużym ryzykiem błędu. Tu oczywiście może paść pytanie: jak to możliwe, że producent popełnia błędy w dokumentacji technicznej? Jednak nie jest to błąd wynikający z niewiedzy, a z założenia będącego podstawą tworzenia dokumentacji. Producent maszyny tworzy dokumentację dla założonego „średniego” sposobu eksploatacji, a co za tym idzie – przyjmuje uśrednione przedziały czasowe kolejnych przeglądów czy wymian materiałów eksploatacyjnych i podzespołów.  Jeżeli przyjmujemy uśrednione wartości, to z góry skazujemy się na to, że poszczególne wartości wynikające z dokumentacji będą przewartościowane lub niedowartościowane. Obie sytuacje są niewłaściwe z punktu widzenia użytkownika. Niedowartościowanie będzie bowiem powodowało nadmierną eksploatację, która może prowadzić do niepożądanych awarii, a więc też nieplanowanych przestojów. Natomiast przewartościowanie spowoduje niepotrzebne wydatki na części zamienne i materiały eksploatacyjne, co obniży wynik ekonomiczny związany z wyrobem końcowym pochodzącym z maszyny.

Z mojego doświadczenia wynika, że w praktyce eksploatacji układu hydrauliki siłowej jesteśmy zmuszeni do ciągłego dostosowywania sposobu eksploatacji układu do sposobu użytkowania maszyny w niego wyposażonej. Oznacza to, że powinniśmy monitorować podstawowe parametry robocze maszyny. Porównywać z wcześniejszymi i na tej podstawie podejmować decyzję o konieczności wykonania przeglądów, napraw, remontów i wymianie materiałów eksploatacyjnych.  Postępując zgodnie z tymi zasadami, mając do czynienia z nową maszyną, w oczywisty sposób zaczniemy eksploatację zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej.  Jest to jedyne możliwe rozwiązanie, gdyż musimy dostosować się do zaleceń producenta, ponieważ w innym wypadku możemy utracić gwarancję, a dodatkowo nie posiadamy przecież na początku żadnego doświadczenia w eksploatacji maszyny. Na podstawie dokumentacji należałoby stworzyć harmonogram obsługi technicznej maszyny, w którym razem z innymi kontrolami powinny zostać zaplanowane przeglądy eksploatacyjne układu hydrauliki.

 

Planuj przeglądy!

Harmonogram powinien zawierać podstawowe zalecenia wynikające z dokumentacji technicznej maszyny. Powinien zawierać przewidywane okresy przeglądów bieżących i przeglądów okresowych. Różnica wynika z zakresu prowadzonego przeglądu oraz sposobu przeprowadzenia. Może wynikać też z kwalifikacji osoby prowadzącej przegląd lub z jednego i drugiego.

W skrajnym przypadku przegląd codzienny może prowadzić operator maszyny lub ustawiacz (osoba odpowiadająca za ustawienie parametrów technologicznych), a sam przegląd może być prowadzony bez zatrzymywania urządzenia. Jeżeli założymy, że oceniamy, czy maszyna zachowuje nastawy technologiczne, a w przypadku hydrauliki, że nie występują przecieki, to taki przegląd z powodzeniem przeprowadzi operator. Taki przegląd powinien być odnotowany w harmonogramie przeglądów. Oczywiście nie musi być to przegląd codzienny. W praktyce powinno być to zależne od „ważności” maszyny dla ciągłości produkcji. Jeżeli mamy do czynienia z maszyną stanowiącą „wąskie gardło”, to natężenie przeglądów powinno być większe, co pomoże zapobiec nieplanowanym przestojom lub wyeliminować całkowicie awarie. Niestety, wyeliminowanie awarii jest mało prawdopodobne, ale dążenie do ograniczenia awarii do minimum jest na wskroś słuszne mimo świadomości powyższego. 

Prowadzenie przeglądów okresowych powinno być jednak powierzone specjalistom w danej dziedzinie. Przegląd powinien być przeprowadzany w trakcie zaplanowanej przerwy tak, aby presja czasu nie miała wpływu na zakres prowadzonego przeglądu i dawała możliwość ewentualnych napraw typu usunięcie drobnych wycieków czy np. poprawy mocowania orurowania i węży hydraulicznych. Takie naprawy będą miały znaczący wpływ na awaryjność maszyny, dzięki zachowaniu szczelności układu pozwolą np. w łatwy sposób zauważyć nowe wycieki przy przeglądach codziennych.

 

Fot.1. Mobilny agregat filtracyjny wyposażony w system FCU – OF5 C Filtromat. Źródło: www.hydac.com/pl

 

Na podstawie obydwu typów przeglądów do harmonogramu p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy