Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prewencja

7 stycznia 2021

NR 6 (Listopad 2017)

Jak złe przechowywanie smarów wpływa na zużycie maszyn?

0 190

Czasy, gdy jeden rodzaj smaru można było stosować do wszystkich maszyn w zakładzie, odchodzą do historii. Coraz bardziej precyzyjne urządzenia wymagają stosowania środków o dokładnie określonych właściwościach. W magazynach pojawiają się więc kolejne pojemniki ze smarami, a wraz z nimi pytania na temat tego, jak powinny być przechowywane.

 

O znaczeniu środków smarujących nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dziś jednak coraz większe znaczenie mają właściwości stosowanego smaru. W nowoczesnych, precyzyjnych urządzeniach bardzo często używa się kilku różnych rodzajów środków smarnych. Co więcej, maszyny wymagają preparatów o określonej charakterystyce, a ta w dużej mierze może zależeć od sposobu przechowywania i obchodzenia się z tego typu środkami.

– Niezależnie od rodzaju i opakowania kilka podstawowych zasad musi być zachowanych podczas przechowywania i użytkowania smarów, aby długo zachowały swoją jakość i prawidłowo pracowały w miejscach przeznaczenia. Podstawową informację co do prawidłowego i bezpiecznego przechowywania i aplikowania smarów zawiera Karta Charakterystki Produktu, oznaczana powszechnie jako MSDS (Material Safety Date Sheet). Szczegółowe przepisy REACH określają, jak sklasyfikować pod kątem bezpieczeństwa dany produkt, jak oznaczyć to na jego etykiecie i jakie środki bezpieczeństwa i ochrony stosować podczas aplikowania smaru. Istotne są również informacje zawarte w Karcie Technicznej Produktu.  LOTOS Oil gwarantuje bowiem trwałość smaru, który jest prawidłowo magazynowany, na 5 lat od daty produkcji – mówi Tomasz Szczotka, specjalista-technolog w Biurze Badań, Rozwoju i Optymalizacji LOTOS Oil.

Kluczową kwestią jest właśnie to „prawidłowe magazynowanie”. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe zalecenia producenta, bo sama gama środków smarowych jest na tyle szeroka, że często trudno określić ogólne warunki, w jakich powinny być przechowywane smary. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować szybsze starzenie się środka i utratę określonych właściwości. To zaś w większym bądź mniejszym stopniu może mieć wpływ na zużycie mechanicznych części maszyn, w których dany środek pracuje. Jest jednak kilka zasad, do których warto się stosować niezależnie od rodzaju preparatu.

 

Opakowanie to ważna rzecz

Podstawową rzeczą wydaje się opakowanie. Nie ma ono bowiem, jak w przypadku wielu produktów, jedynie marketingowej roli, ale gwarantuje zazwyczaj najlepsze warunki do przechowywania. By jednak spełniało swoje zadania, musi przede wszystkim być szczelnie zamknięte. Dlatego zaleca się otwieranie pojemników ze smarem tuż przed aplikacją i szczelne ich zamykanie natychmiast po zakończeniu prac.

Puszki czy beczki mają za zadanie chronić smary przed kurzem, wilgocią i tlenem. Zanieczyszczenie opiłkami czy zwykłym kurzem oznacza, że środek w miejscu pracy zamiast smarować będzie działał na części maszyn niczym papier ścierny. Problem ten dotyczy nie tylko pojemników, ale i narzęd...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy