Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jakie są najskuteczniejsze strategie poszukiwania wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych?

Artykuł | 7 stycznia 2021 | NR 6
0 89

Odnotowana w czerwcu tego roku stopa bezrobocia na poziomie 7,2% to najniższy wynik od 26 lat. Zwiększenie zatrudnienia, rosnące wynagrodzenia i związany z tym wzrost gospodarczy świadczą o dobrej sytuacji na rynku pracy, co stanowi jednak spore wyzwanie dla firm, zgłaszających trudności w zapełnieniu wolnych wakatów

 

Braki kadrowe są olbrzymią barierą w rozwoju przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konkurencyjnej. Niedobór talentów na polskim rynku pracy w znacznej mierze dotyczy sektora produkcyjnego. Trudno jest pracodawcom pozyskać wykwalifikowanych pracowników o odpowiednich kompetencjach. W związku z tym przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej poszukują nowoczesnych rozwiązań rekrutacyjnych.

 

Rola wykwalifikowanych pracowników w sektorze produkcyjnym i rosnący problem braków kadrowych

Od kilku lat zaobserwować można rosnącą rolę potencjału wiedzy oraz umiejętności pracowników produkcyjnych na całym świecie. Pracodawcy odchodzą od tradycyjnego poszukiwania taniej siły roboczej. Wysoko wykwalifikowani pracownicy postrzegani są w branży produkcyjnej jako niezwykle cenne zasoby, mające wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. Wdrażanie innowacyjnych technologii oraz stosowanie coraz to bardziej złożonych procesów produkcyjnych wymaga inwestowania w wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki. Typowe dla tego sektora czynniki, takie jak koszty pracy, energii i materiałów, powoli tracą na znaczeniu. Dostęp do utalentowanych pracowników w znacznej mierze decyduje o konkurencyjności na światowych rynkach sektora produkcyjnego. Z kolei brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej może przyczynić się do spadku tej konkurencyjności.

Jak pokazują wyniki badania Barometr zawodów 20171, w porównaniu do roku ubiegłego wzrasta liczba zawodów deficytowych, przy jednoczesnym dwukrotnym spadku udziału zawodów nadwyżkowych. Wzrost liczby deficytów dotyczy całej Polski, a także każdego z województw. W 2017 r. największy problem ze znalezieniem pracowników mają firmy z branży budowlanej, transportu, przetwórstwa przemysłowego, a także służby zdrowia oraz niektórych usług. Na rynku pracy odczuwalne są braki kadrowe, zarówno dotyczące specjalistów, jak i wykwalifikowanych robotników. Trudna sytuacja związana z pozyskiwaniem odpowiednich pracowników dotyczy też branży produkcyjnej. Około 30% firm z tego sektora zgłasza wyraźne trudności rekrutacyjne. Brakuje zwłaszcza inżynierów oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych w sektorze produkcyjnym. Przed podobnymi wyzwaniami stoją również przedsiębiorstwa usługowe i handlowe.

 

Nowoczesne metody poszukiwania wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych

Aby uporać się z niedoborem talentów, w pierwszej kolejności należy opracować właściwą strategię rekrutacyjną, która będzie spójna ze strategią biznesową firmy. Tradycyjne metody poszukiwania pracowników, zwłaszcza w obrębie sektora produkcji, niestety nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Nadeszła era pracownika. Ogromne znaczenie mają dziś działania employer brandingowe, zarówno te realizowane na zewnątrz, chociażby w formie procesów rekrutacyjnych, jak i te realizowane wewnątrz organizacji. Rekrutacyjny employer branding ma dziś kluczowe znaczenie. Równie ważna jest długofalowa polityka personalna, która odpowiednio dopasowana zapewni dostęp do niezbędnych kwalifikacji na każdym etapie rozwoju firmy. Działania employer brandingowe można dziś skutecznie realizować online. Warto stworzyć profil pracodawcy na portalach społecznościowych.

 

Tab. 1. Czynniki kształtujące konkurencyjność w branży produkcyjnej na świecie
Miejsce Czynnik Wynik czynnika: 10=najw., 1=najm.
1 Innowacyjność oparta na talentach 9,22
2 Koszty pracy i materiałów 7,67
3 Koszty zużycia energii i regulacje 7,31
4 Systemy gospodarcze, handlowe, finansowe i podatkowe 7,26
5 Jak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy