Monitorowanie olejów w czasie rzeczywistym. Przykłady aplikacji

Artykuły Utrzymanie ruchu Produkcja

Monitorowanie stanu oleju jest niezbędne w każdym programie prewencyjnego utrzymania ruchu (UR). Częścią OCM są pomiary, monitorowanie i analiza zmian w olejach smarnych (podobne badania prowadzi się dla paliw) pod kątem zanieczyszczeń i zawartości substancji chemicznych, a także śledzenie spadku jakości oleju od nowego aż po czas jego wycofania z użycia. Dane te można wykorzystać do uzyskania wglądu w problemy z wydajnością i niezawodnością oraz położyć podwaliny pod bardziej efektywny program UR. Kontynuacja artykułu z poprzedniego numeru (SUR 2/2023).

Wpływ konstrukcji na rodzaj monitorowania

Od dawna wiadomo, że system monitorowania i zabezpieczeń winien być dostosowany do konstrukcji maszyny i adekwatny do jej krytyczności dla systemu produkcyjnego. Inny zestaw czujników jest wymagany w przypadku przekładni łożyskowanej tocznie, a inny w przypadku łożyskowanej ślizgowo.
W ramce 1. (na stronie obok). zilustrowano zmiany charakteryzujące rozwój energetyki wiatrowej. W ślad za nimi, wraz ze wzrostem mocy, następują zmiany konstrukcyjne, które wymagają odpowiedniej adaptacji systemów nadzoru stanu technicznego. Przy przekazywaniu mocy z wirnika turbiny na wirnik generatora wykorzystywane są przekładnie – często planetarne. 
W przypadku wrastającej mocy przekładni, chcąc zapewnić jej wysoką sprawność, przechodzi się z łożysk tocznych na łożyska ślizgowe. W taki sposób są także łożyskowane satelity przekładni planetarnych. 
Czopy w łożyskach ślizgowych osadzonych w korpusie przekładni są typowo monitorowane z pomocą czujników bezkontaktowych w konfiguracji XY. W przypadku satelitów nie ma możliwości wykorzystywania czujników bezkontaktowych. W konsekwencji znaczenia nabiera monitorowanie produktów zużycia w takich przekładniach.
 

REKLAMA

​​

ROZWÓJ ENERGETYKI 
WIATROWEJ


Na rysunku pokazano rozwój energetyki na przestrzeni minionych ponad 30 lat oraz prognozowany rozwój w kolejnej dekadzie.

Turbiny wiatrowe stawiane na przełomie lat 80/90 charakteryzowały się mocą kilkuset kW. W konsekwencji (ze względu na niewielką długość skrzydeł) ich gondole były zlokalizowane na wysokości ~30 m nad poziomem gruntu.
W ciągu kolejnych dwóch dekad ich moc wzrosła ~10-krotnie, a oś wirnika turbiny (z odpowiednio dłuższymi skrzydłami – na powyższym rysunku pokazano informacyjnie średnicę wirnika turbiny w funkcji jej mocy) przemieściła się na wysokość ~80 metrów.
Wiadomo, że wraz ze wzrostem odległości od powierzchni ziemi wzrasta średnia pręd...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy