Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitorowanie stanu siłowników hydraulicznych w świetle wymagań stawianych nowoczesnym rozwiązaniom UR

Artykuł | 22 grudnia 2020 | NR 4
0 164

Siłowniki hydrauliczne to główne urządzenia wykonawcze stosowane w przemyśle ciężkim. Jak można się często przekonać, zespoły tego typu wskutek różnego rodzaju niedopatrzeń podczas produkcji, montażu czy naturalnego procesu zużywania mogą dawać odrębne symptomy uszkodzeń. Nowoczesne rozwiązania z zakresu systemów diagnostyki przemysłowej, w połączeniu z możliwościami oferowanymi przez czwartą rewolucję przemysłową, mogą stanowić istotny czynnik w diagnozowaniu tych obiektów.

 

Wstęp

Ciągły rozwój zautomatyzowanych urządzeń i metod symulacji doprowadził do wprowadzania w proces produkcyjny nowych rozwiązań. Rozwiązania te pozwalają na jego ciągłą optymalizację, nie tylko na etapie projektowania i planowania, ale także w trakcie jego realizacji. Diagnostyka urządzeń elektrycznych i napędów podczas rozruchu i pracy jest standardem w wielu współcześnie produkowanych maszynach. Jest to rozwiązanie zabezpieczające zarówno producenta maszyny, jak i samego użytkownika przed wykonaniem przez działające urządzenie czynności nieplanowanej lub nieuwzględnianej podczas symulacji. W rezultacie maszyna często staje się bardziej niezawodna i odciąża pracownika od konieczności pamiętania o różnego rodzaju czynnościach operatorsko-konserwatorskich, wyświetlając np. odpowiedni komunikat w odpowiednim czasie na ekranie operatorskim. Niemniej, często zdarza się, że rozrośnięta infrastruktura sensoryczna staje się problematyczna. Do takich sytuacji dochodzi głównie w przypadku, kiedy jakikolwiek alarm zatrzymuje pracę maszyny, zwłaszcza gdy jest on błahy lub spowodowany nie awarią samej maszyny, a np. uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem czujnika. Problem jest poważny, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy utrata ciągłości produkcji jest kosztowna.

Kolejną sprawą jest poprawność ustawionych progów ostrzegawczych i symptomów w systemach diagnostycznych. Ich wartości w wielu przypadkach ustawiane są na początku i nie ulegają zmianie podczas wieloletniej eksploatacji. Może się zdarzyć, że ustawione wstępnie progi alarmowe nie będą w stanie odzwierciedlić stanu maszyny podczas długoletniej eksploatacji. Tymczasem maszyna sama generuje wiele cennych informacji, które właściwie wykorzystane mogłyby posłużyć do dopasowania progów alarmowych do aktualnego stanu maszyny, bez względu na okres eksploatacji. Podstawowy problem stanowi w tym przypadku konieczność magazynowania i przetwarzania sporej bazy danych.

Niechęć we wprowadzaniu zautomatyzowanych i silnie rozwiniętych systemów diagnostycznych jest głównie podyktowana obawą o niezawodność takich układów i koniecznością przejścia żmudnego procesu lokalizacji uszkodzenia w przypadku zaistniałej awarii. To z kolei wynika z niezbyt przyjaznego interfejsu lokalizowania źródła problemu, a także mnogości podsystemów wymagających sprawdzenia w przypadku określonego kodu błędu.

Chcąc więc wprowadzić warstwę autodiagnostyczną do określonej maszyny, jednocześnie radykalnie zwiększając niezawodność całego układu, należy rozważyć jego pracę pod wieloma aspektami.

 

Diagnostyka siłowników hydraulicznych 

Siłowniki hydrauliczne w dużej mierze nie są przedmiotem diagnozowania, a na pewno nie tak często jak maszyny o zespołach wirujących, jak np. silniki elektryczne, pompy, przekładnie. Podstawowym problemem jest niemal całkowity brak przyrządów do diagnostyki obchodowej pozwalających w sposób nieinwazyjny i rzetelny ocenić ich stan. Monitorowanie tego typu obiektów może się odbywać w oparciu o fabrycznie zainstalowane urządzenia pomiarowe; w innym przypadku będzie wymagana ich instalacja. Instalacja dodatkowych czujników z reguły wymaga ingerencji w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy