Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowatorskie technologie oczyszczania olejów i smarów przemysłowych

Artykuł | 18 grudnia 2020 | NR 3
0 136

Oczyszczanie olejów i smarów to działania, które idealnie wpisują się w nowoczesne technologie. Pozwalają nie tylko zabezpieczyć urządzenia przed awariami ograniczając koszty związane z ich usuwaniem, ale również pozytywnie wpływają na środowisko naturalne.

 

Na co zwrócić uwagę podczas doboru sprzętu?

Wybór sprzętu i metody kondycjonowania oleju jest podyktowany jego typem, warunkami pracy oraz charakterystyką punktu smarnego. W codziennej praktyce spotykamy się najczęściej z dwoma problemami w zakresie pielęgnacji oleju. Są to:

  • zanieczyszczenia stałe,
  • woda.

Usuwanie zanieczyszczeń stałych standardowo jest realizowane w zależności od stopnia ich nagromadzenia przez np.:

  • dekantery,
  • wirówki,
  • prasy filtracyjne,
  • filtry samoczyszczące,
  • filtry liniowe,
  • filtry bocznikowe.

Warunkami decydującymi o wyborze metody są wielkość zanieczyszczeń, ich gęstość oraz charakter, np. ferromagnetyki czy zanieczyszczenie biologiczne.

 

Filtracja olejów

Na rynku pojawiło się kilka nowych interesujących rozwiązań w zakresie filtracji olejów. Są to m.in. wirówki bębnowe z wkładami filtracyjnymi. Decydującymi czynnikami pod względem skuteczności gromadzenia zanieczyszczeń dla wirówek są obroty i odległość oleju w bębnie od osi obrotu. Te składowe dają nam określoną wartość siły odśrodkowej G. Jeżeli parametry pracy wirówki, lepkości oleju i jego temperatury oraz charakteru zanieczyszczeń (rozmiar, gęstość) są niewystarczające, wówczas filtracja nie spełnia naszych oczekiwań.

Z pomocą przychodzą wkłady filtracyjne do wirówek bębnowych, które pozwalają zatrzymywać zanieczyszczenia znacznie drobniejsze niż bez ich użycia.

Kolejnym interesującym rozwiązaniem, również w kategorii wirówek, są wirówki z dmuchawą powietrza. Pozwalają wykorzystać cyrkulujące powietrze do transportu wilgoci w systemie zamkniętym. Mechanizm suszenia oleju przeciwprądem suchego powietrza zastosowany w wirówce pozwala osiągnąć dla 500 l oleju z poziomu 941 ppm do 62 ppm po 2 godzinach i jednoczesnej poprawie czystości z NAS 12 do NAS 6. Ważną zaletą tych wirówek jest odprowadzanie oparów oleju z powrotem do oleju bez emisji do atmosfery.

Dla dużych systemów olejowych stosunkowo wydajnym rozwiązaniem są systemy filtrów podciśnieniowych. Sprawdzają się szczególnie przy procesach obróbki, gdzie rolę materiału filtracyjnego spełnia np. sproszkowana celuloza, pozwalając osiągnąć dokładność filtracji nawet do 1 mikrona przy przepływach a...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy