Dołącz do czytelników
Brak wyników

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 5
0 211

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa są nieodzownym elementem maszyn, w których zastosowano systemy ochrony palców, dłoni, dostępu itp. Nadajnik emituje strumień świetlny w kierunku odbiornika. Tym sposobem powstaje strefa wykrywania i jest generowany sygnał pozwalający na sterowanie obwodami bezpieczeństwa maszyny.

 

W nowoczesnych systemach automatyki stawia się na spełnianie wymagań regulacji prawnych i norm technicznych dotyczących bezpieczeństwa pracy i instalacji. Istotne są przy tym konieczność uwzględnienia niedoboru wykwalifikowanych pracowników oraz podwyższający się wiek obsługi. Nie bez znaczenia pozostaje oszczędność energii, a także optymalizacja i zabezpieczanie inwestycji. W globalnych trendach zauważalne jest przeładowanie danymi, czyli nadmiar informacji i troska o środowisko naturalne. Wiele oczekiwań w zakresie systemów automatyki stawiają klienci. Żądają wysokiego poziomu bezpieczeństwa, podwyższonej niezawodności instalacji, uproszczenia projektowania oraz redukcji kosztów TCO. Nie mniej ważne jest przy tym zabezpieczenie instalacji.

Oczekiwaniom w tym zakresie muszą sprostać projektanci systemów automatyki, którzy dążą do tworzenia kompletnych systemów ze zintegrowanym zarządzaniem alarmami i danymi. Ważna pozostaje również diagnostyka instalacji oraz ciągłe monitorowanie jakości. Konieczne jest zapewnienie możliwości migracji danych i upgradu, a także długoterminowej polityki dostawy części zamiennych, serwisu i wsparcia technicznego. Oprócz tego projektanci są postawieni przed koniecznością uwzględnienia szeregu norm, które systemom automatyki stawiają wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

 

Cechy kurtyn

Funkcjonalność nowoczesnych kurtyn pracujących w systemach bezpieczeństwa jest bardzo szeroka. Obejmuje ona np. możliwość realizowania funkcji takich jak kontrolowanie styków wykonawczych, ruchome i stałe wygaszenie, praca taktowa, selektor trybu pracy, funkcja obejścia itd.

Nadajniki wchodzące w skład kurtyny bezpieczeństwa emitują strumień świetlny w kierunku odbiornika, co zapewnia tzw. Strefę wykrywania. Wraz z przekroczeniem wyznaczonego pola kurtyna generuje sygnał, który jest wykorzystywany do sterowania obwodami bezpieczeństwa maszyny.

Ważną zaletą optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa są niewielkie rozmiary i zminimalizowanie obszaru martwej strefy od strony złącza. Wiele aplikacji wykorzystuje dwie kurtyny zamontowane w kształcie litery „L”.

Specjalne kurtyny uwzględnia się w aplikacjach wymagających identyfikacji i pomiaru obiektu. Chodzi głównie o procesy obejmujące kontrolowanie wymiarów, wykrywanie obiektów, definiowanie pozycji i zliczanie przedmiotów. W wielu aplikacjach wykorzystuje się kurtyny z obudowami w wykonaniu wodoszczelnym. Są to głównie aplikacje narażone na występowanie pary lub wody. Obudowy urządzeń tego typu mają specjalne zawory przeznaczone do odprowadzania wilgoci. Z kolei kurtyny z obudowami wodoszczelnymi i grzałką z termostatem sprawdzą się w aplikacjach, które pracują w ujemnych temperaturach.

Jeżeli kilka kurtyn pracuje obok siebie, to konieczne jest wyeliminowanie zakłóceń w pracy odbiorników spowodowanych nakładaniem się strumieni nadajników. W takich rozwiązaniach ważne jest kodowanie odróżniające strumień własny od pozostałych nadajników.

 

Normy

Oferowane na rynku optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa dobiera się pod kątem kategorii bezpieczeństwa. Ochrona w aplikacjach niskiego ryzyka (kategoria 2 wg EN954-1) obejmuje systemy ochrony dostępu czy maszyny przeznaczone do pracy w przemyśle drzewnym i maszyny tekstylne. Kurtyny tego typu spełniają wymagania norm EN 61496-1, IEC 61496-2 oraz wiele wymagań wynikających z Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE), Dyrektywny Niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz Dyrektywy EMC –2004/108/WE. Oprócz tego odpowiednie kurtyny znajdą zastosowanie w aplikacjach zaliczanych do 4. oraz 3. kategorii bezpieczeństwa. Mają one za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa osób w razie zetknięcia się z niebezpiecznymi elementami i maszynami do 4. klasy ryzyka. Chodzi np. o roboty czy prasy metalu. Niektóre kurtyny spełniają standardy bezpieczeństwa zgodne z normami IEC 61496, EN 61496-1 i mogą zapewnić bezpieczeństwo w aplikacjach wysokiego ryzyka do 4. kategorii normy (PN-EN954-1). Kurtyny tego typu uwzględnia się również w systemach średniego ryzyka – paletyzery, owijarki, linie automatyczne itp.

 

Funkcjonalność kurtyn

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa mogą pracować w aplikacjach, które nie potrzebują funkcji takich jak czasowe wyłączenie (muting), blanking czy praca kaskadowa. Praca taktowa bardzo często jest wykorzystywana w prasach. W maszynach przemysłowych wykorzystuje się dwa rodzaje pracy taktowej – dwutaktową oraz jednotaktową. Oprócz tego jest możliwe wygaszenie części promieni świetlnych, które zasłania maszyna.

Niektóre modele kurtyn przy parametryzowaniu nie wymagają komputera, bowiem obsługa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy