Dołącz do czytelników
Brak wyników

Optymizm w branży opakowań

Artykuł | 21 grudnia 2020 | NR 4
0 255

Wartość polskiego rynku opakowań wyniosła w ubiegłym roku 35,5 mld zł, a zapracowało na nią ponad 8 tys., w większości małych i średnich firm zatrudniających ćwierć miliona osób. Branża opakowań 20% swej produkcji kieruje na eksport i rosnąć ma w tempie 6,8% rocznie, osiągając w roku 2020 wartość 46 mld zł.

 

Wiele jednak zależy od tego, czy przedsiębiorcy zareagują na światowe trendy, które prowadzą nas wprost w kierunku opakowań inteligentnych, które są do tego biodegradowalne, a więc wymagające biokomponentów i tworzyw hybrydowych.

 

Obraz Polski

Pomimo rosnącej konsolidacji w branży polskie firmy nadal są średnie i małe, zatrudniając zwykle 10–15 osób. Z uchwyceniem obrazu branży jest o tyle trudno, że część firm zajmuje się zarówno produkcją opakowań, jak i innych wyrobów oraz maszyn i urządzeń do pakowania. Według statystyk 3100 firm wytwarza opakowania z drewna, 2850 kolejnych produkuje opakowania z papieru i tektury, 85 wytwarza opakowania z metalu, a ok. 70 przedsiębiorstw zajmuje się produkcją opakowań szklanych. Dodatkowo, Szacunki Polskiej Izby Opakowań mówią o liczbie mniej więcej 1,2 tys. podmiotów zajmujących się produkcją opakowań z innych materiałów, w tym tekstylnych.

Historycznie patrząc, najbardziej dynamiczny rozwój przemysłu opakowań w Polsce miał miejsce w latach 1990–1996, co stanowiło efekt wprowadzonych reform i intensywnego napływu kapitału zagranicznego. Potem było trochę gorzej, by znów od 2000 r. rozpocząć okres intensywnego rozwoju rzędu 6–9% rocznie, który trwał do roku 2008. Lata 2009–2013 to światowe spowolnienie gospodarcze, które sprawiło, że wzrost w branży opakowań w Polsce skurczył się do 3,5–5%. Jednak od roku 2014 notowane jest odbicie i wzrost, który trwa do dziś.

Jeśli idzie o zużycie, to w 2013 r. wynosiło ono w Polsce ok. 40% mniej niż w krajach Europy Zachodniej, USA i Japonii (200 euro na mieszkańca), a dziś jest to ok. 35% niższe zużycie opakowań na mieszkańca, na kwotę ok. 230 euro rocznie. Są to przede wszystkim opakowania napojów i żywności – 65%. Dla porównania w Europie średnia wartość zużycia opakowań to 320–350 euro, a warto pamiętać, że jeszcze w 2010 r. w Polsce zużywaliśmy opakowań za 150 euro na jednego mieszkańca. W związku z intensywnym przyrostem analitycy przyjmują, że w roku 2020 osiągniemy w Polsce taką samą wielkość zużycia jak Zachodnia Europa.

Jedna trzecia polskiej produkcji opakowań to tworzywa sztuczne (40% rynku), a za nimi znajdują się papier i tektura (33%) oraz metal (12,2%), szkło (11%) i drewno (7%).

Tymczasem na światowych rynkach tworzywa sztuczne są wypierane przez opakowania z papieru i tektury. Na świecie rośnie więc liczba opakowań z materiałów pochodzenia celulozowego (papier, tektura), a także liczba opakowań z tworzyw hybrydowych, takich jak biopolimerów. W trendach widać wyraźnie, że maleje udział opakowań ze szkła i metalu.

Ciesząc się z rozwoju branży w Polsce, firmy muszą pamiętać nie tylko o trendach proekologicznych, ale i o nowoczesnych technologiach.

 

Nowoczesne o-pakowanie

Nowe technologie pakowania określane bywają jako aktywne, interaktywne, sprytne, mądre lub inteligentne. Najpojemniejsze określenie „opakowania aktywne” mówi o takich opakowaniach, które nie tylko chronią, ale wykonują też dodatkowe działania, wchodząc w interakcję z produktem, np. dostarczając systematycznie odpowiednie dawki środka konserwującego do żywności. Natomiast opakowania „smart”, czyli sprytne lub inteligentne, wyczuwają zmiany zachodzące wokół opakowania i potrafią o nich informować. Niezależnie jednak od nazwy mają spełniać rozszerzać wachlarz dotychczasowych funkcji opakowania, a więc ochrona, wygody użytkowania i wydłużone terminy przydatności, a także magazynowania.

Z raportu „Branża opakowań w Polsce 2010–2016 i prognozy 2017–2020”, przygotowanego przez Equity Advisors wynika, że na polskim rynku można obserwować dwa trendy; wysoką dynamikę wzrostu rynku spowodowaną rosnącymi wydatkami na konsumpcję, zmianą stylu życia oraz eksportem. Drugi trend to intensywna konsolidacja branży, która w latach 2010–2016 zaowocowała kwotą 599 mln euro wynikającą z 36 transakcji. Oznacza on, że branża opakowań w Polsce odpowiedzialna jest za 1/3 wartości zrealizowanych fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej. Co ciekawe, rośnie liczba przejęć, w których to polska firma nabywa udziały w firmie zagranicznej, co świadczy o sile polskich przedsiębiorstw. Natomiast najczęściej dokonywane były fuzje w obrębie firm zajmujących się produkcją opakowań z papieru.

Spoglądając na rynek, można dostrzec, że produkcja opakowań z tworzyw sztucznych generuje 16,5 mld zł przychodów br...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy