Dołącz do czytelników
Brak wyników

Realizacja analizy krytyczności maszyn krok po kroku

Artykuł | 16 grudnia 2020 | NR 2
0 364

Ocena krytyczności jest bardzo ważna dla właściwej relokacji środków w utrzymaniu ruchu, planowania zapasów części i środków serwisowych. Priorytetyzacja maszyn jest również jednym z pierwszych zagadnień pojawiających się podczas wdrażania diagnostyki. Jest to zadanie bardziej kłopotliwe, niż podpowiadałaby intuicja. Często chłodna analiza wskazuje, że duże lub trudne w utrzymaniu maszyny nie są aż tak krytyczne jak inne, niewielkie urządzenia ukryte w sieci mechanizmów.

 

Kryteria oceny

Podstawowym kryterium oceny są pieniądze. Wszystkie aspekty oceny krytyczności maszyn są częściowo albo w całości pochodną ukrytych skutków finansowych dla firmy. Całkowity koszt skutków awarii lub wyłączenia maszyny jest z punktu widzenia biznesu właściwą jednostką na skali ważności urządzeń. 

 

Kryterium 1.  Potencjalne straty produkcji

Na koszt strat produkcji składają się: strata zysku z niewyprodukowanych w czasie postoju partii towaru, straty półproduktu, który ma ograniczony czas przechowywania między etapami przetwarzania i musi być zniszczony, koszty utrzymania obiektów w czasie przerwy produkcji, koszty pracowników produkcyjnych poniesione w okresie nieplanowanego postoju oraz koszty pozostałe, np. opłacenie przestoju firm transportowych oczekujących na towar czy koszt utrzymania urządzeń pomocniczych w gotowości.

 

Kryterium 2. Potencjalne uszkodzenia wtórne urządzeń

Awarie maszyn rzadko kończą się prostym wyłączeniem. Często niewykryte usterki prowadzą do uszkodzeń wtórnych, wycierające się uszkodzone łożysko skutkuje uszkodzeniem kół zębatych lub wałów, nadmierny moment obrotowy grozi spaleniem uzwojeń, zatarte łożyska doprowadzają do skręcenia wału i zniszczenia całego silnika lub zapalają się. Koszt uszkodzeń wtórnych powstałych na skutek uszkodzenia pojedynczego łożyska może w najgorszych przypadkach znacznie przekroczyć wartość całej maszyny.

 

Rys.1. Koszt uszkodzeń wtórnych w najgorszej postaci może znacznie przekroczyć wartość całej maszyny z powodu np. pożaru, który może wywołać awaria

 

Kryterium 3. Bezpieczeństwo. Możliwe koszty zdrowia ludzkiego

Ocena skutków potencjalnej awarii dla zdrowia ludzi powinna znaleźć się na pierwszym miejscu, w praktyce jednak to koszt finansowy ewentualnych uszczerbków na zdrowiu pracowników jest poddawany szacunkom. Koszt zdrowotny może być niewielki, jak lekkie skaleczenie lup oparzenie dłoni, ale może też sięgnąć kosztu najwyższego, czyli śmiertelnej ofiary awarii. Oceniając krytyczność maszyny, należy zawsze najpierw rozważyć potencjalne ryzyko związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Na przykład awaria zbiornika w Bhopalu zabiła 20 000 ludzi.

 

Kryterium 4. Koszty dla środowiska

Awaria pompy, napędu mieszalnika w oczyszczalni ścieków, chłodniczego kompresora amoniaku lub sprężarki chloru może skończyć się wymianą pojedynczego łożyska lub wirnika. Co jednak, jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia środowiska nieoczyszczonymi ściekami lub rozszczelnienia maszyny i znacznego skażenia środowiska amoniakiem? W ocenie krytyczności maszyny należy uwzględniać nawet najbardziej nieprawdopodobne wypadki. Odpowiednie zabezpieczenie i obsługa maszyn mogą uchronić nas przed konsekwencjami takich zdarzeń. Z biznesowego punktu widzenia koszty takiej awarii mogą być gigantyczne i zagrozić istnieniu nawet bardzo dużej firmy. Na przykład awaria Deep Water Horizon kosztowała BP 18,7 mld dol. 

Maszyny krytyczne wymagają specjalnej obsługi w celu zminimalizowanie ryzyka ich awarii oraz zredukowania strat wtedy, kiedy taka awaria już nastąpi. Jest to kosztowne. Dla maszyn krytycznych stosuje się inne, droższe strategie utrzymania, a koncerny międzynarodowe mają często określone standardy traktowania takich urządzeń.

 

Kryterium 5. Reputacja firmy

Koszty utraty reputacji są również przeliczalne na pieniądze. Wielu specjalistów uważa, że to właśnie ten punkt powinien znajdować się na pierwszym miejscu. Utrata reputacji jest uważana za jedno z głównych zagrożeń dla firm. Producenci wydają fortuny na stworzenie dobrego wizerunku marki, emisje reklam i tworzenie wokół swojego znaku firmowego pozytywnych skojarzeń. Informacja o pożarze w fabryce lub o tym, że „z zakładu koncernu X produkującego m.in. takie produkty jak A, B, oraz C wyciekły znaczne ilości glikolu, zatruwając rzekę Z na odcinku
30 km” może przy pomocy konkurencji obiec media w jeden dzień, być przytaczana przez kolejne tygodnie i stracić korzyści, jakie przynosiła kilkuletnia emisja reklam.

 

Krok po kroku

  1. Krok pierwszy

W pierwszym kroku należy w sformalizowany sposób ocenić, co tak naprawdę może się stać w przypadku awarii urządzenia i oszacować skutki takiego zdarzenia.  Może być w tym pomocna tab. 1. wzorowana na jednym z sy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy