Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rola outsourcingu w UR

Artykuł | 7 stycznia 2021 | NR 6
0 275

Ponad połowa polskich firm stosuje outsourcing UR. Jednak zdecydowana większość wybiera tę usługę tylko dla niektórych obszarów UR, a jedynie 12% decyduje się na outsourcing całego działu. Żeby podjąć wyzwanie związane z takim rozwiązaniem, trzeba przede wszystkim dobrze się do niego przygotować. A do tego być pewnym, że outsourcing nie będzie zastępował strategii działania firmy lub służył potrzebom doraźnego usuwania problemów.

 

Dlaczego warto?

Firmy coraz chętniej korzystają z usług outsourcingowych w działach UR, motywując to możliwością dostępu do nowoczesnych rozwiązań dzięki zewnętrznym firmom i oszczędnością czasu, który można wykorzystać na podstawowe działania przedsiębiorstwa. Widać też tendencję kadr kierowniczych dążących do takiego strategicznego rozlokowania zasobów, które pozwoli na skoncentrowanie się na głównej działalności operacyjnej. Umożliwia to podniesienie efektywności nie tylko technicznej, ale i biznesowej. Należy jednak mieć świadomość, że outsourcing faktycznie przyczynia się do redukcji kosztów, ale realne oszczędności, które daje firmom, nie przekraczają 10% ponoszonych kosztów.

Warto więc dokonywać outsourcingu UR wtedy, gdy w firmie następuje wzrost kosztów i czasochłonności UR, wynikający np. ze zmian względem sposobu monitoringu oraz konserwacji maszyn i urządzeń. Gdy rośnie rola działań proaktywnych, będących zasadniczym elementem strategii prewencyjnego utrzymania ruchu, pociąga ona za sobą większą złożoność zadań służb UR. Dlatego też rosną niezbędne nakłady personalne i finansowe umożliwiające stały monitoring pracy przedsiębiorstwa. Zlecenie tego monitoringu na zewnątrz pozwala na wyprowadzenie z firmy odpowiedzialności za gwarancję prawidłowego funkcjonowania urządzeń i maszyn. Na podmiocie zewnętrznym spoczywają także obowiązki dotyczące planowania strategicznego w  UR i analizy pracy maszyn. Można też przerzucić na niego część nakładów inwestycyjnych oraz uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy i skutecznych rozwiązań, wynikających z doświadczenia uzyskanego z pracy u wielu klientów. Inną przyczynę wdrażania outsourcingu stanowi zmniejszenie kosztów przy zwiększeniu reaktywności na skomplikowane awarie. Outsourcing jest wdrażany również w celu redukcji kosztów obniżenia zatrudnienia we własnych służbach, ponieważ dla części firm stałe utrzymywanie specjalistów jest albo nieopłacalne, albo niemożliwe ze względu na braki kadrowe.

Wdrażając outsourcing, firma powinna osiągnąć korzyści, które mogą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Te pierwsze to oczywiście optymalizacja i obniżenie kosztów. Natomiast korzyści jakościowe to wzrost poziomu dyspozycyjności urządzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy.

W przypadku służb UR nie można mówić jednak tylko o redukcji kosztów, ale o ich optymalizacji. Redukcja kosztów odnoszona jest tylko do tych bezpośrednich, a pomija się grupę kosztów wynikających z niewykorzystania w pełni posiadanych mocy produkcyjnych, co wynika z przestojów spowodowanych awariami czy przeglądami. Sensem zmian w UR jest większa efektywność pracy działu dzięki niższym kosztom utrzymania w ciągłej sprawności linii produkcyjnych i infrastruktury technicznej. Stąd warto przy decyzji o outsourcingu pamiętać o istotnym współczynniku pozwalającym ocenić efektywność utrzymania ruchu, którym jest wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Zasadnicze cele outsourcingu można określić wobec tego jako optymalizację kosztów UR i związane z tym oszczędności, monitoring prewencyjny oraz oszczędność czasu przeznaczanego na kwestie związane z utrzymaniem ruchu, co pozwala skupić się na rozwoju. Opisane cele są najczęściej także kryteriami wyboru firmy outsourcingowej. Dodatkowymi celami mogą być: usprawnienie planowania prac remontowych i naprawczych, diagnostyki maszyn, zaplanowanie cyklu życia maszyn w odniesieniu do strategii firmy.

Takie cele firma powinna sformułować dla samej siebie na długo przed wdrożeniem outsourcingu, stawiając do tego pytanie: Po co nam w ogóle outsourcing? W odpowiedzi na to pytanie pomóc może zewnętrzny konsultant, ponieważ jego kilkudniowa obecność i przegląd systemu UR może uchronić firmę przed wieloma zbędnymi i kosztownymi działaniami. Zadaniem konsultanta może być również weryfikacja postawionych celów z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy