Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sposoby znakowania maszyn i urządzeń za pomocą techniki RFID, wybór technologii, rodzaje i dobór odpowiednich tagów

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 5
0 184

Technologia RFID dalekiego zasięgu wprowadziła nowe metody pracy w przemyśle i w zarządzaniu majątkiem. Wybitnie skróciła, nawet o 90%, proces identyfikacji i inwentaryzacji, czyniąc go znacznie mniej uciążliwym.

 

Prawidłowo oznakowany majątek przedsiębiorstwa jest podstawą do jego ewidencji i zarządzania. Dostarcza ona strategiczną wiedzę o lokalizacji i stanie maszyn i urządzeń technicznych potrzebną na co dzień w zakładach produkcyjnych i magazynie.

Oznakowanie wspomaga pracowników i służby utrzymania ruchu w zgłoszeniu i jednoznacznej identyfikacji awarii i szybkiego jej usunięcia, kontrolach terminów przeglądów technicznych, planowanych remontach i naprawach. W konsekwencji wszystko to prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji i obniżenia kosztów.

 

Co daje znakowanie RFID narzędzi, maszyn i urządzeń?

Zautomatyzowany, niezmienny w czasie i pozbawiony błędówodczyt to fundament wszelkiej identyfikacji. Najczęstsze tradycyjne metody to grawerowanie, tabliczki znakowe i kody kreskowe. Grawerowany  numer identyfikacyjny i tabliczki znamionowe są rozwiązaniami stosunkowo odpornymi na uszkodzenia. Nawet częściowo zatarty numer może być odczytany przez człowieka. Mogą jednak występować błędy interpretacji odczytu, ponadto tej metody nie można automatyzować, a więc przypieszyć i uwolnić od czynnika ludzkiego. 

 

Rys. 1. Znakowanie DPM na powierzchni metalowej za pomocą techniki mikroudarowej

 

Automatyzację odczytu zapewniają kody kreskowe jednowymiarowe albo dwuwymiarowe Data Matrix. Niska cena etykiet samoprzylepnych spowodowała, że stały się powszechne zarówno w handlu, jak i w przemyśle. Dobrze sprawdzają się w systemach magazynowych, gdzie surowce i wyroby są przechowywane przez stosunkowo krótki czas, bez narażenia kodów na uszkodzenie.

Kod kreskowy znacznie gorzej sprawdza się w znakowaniu narzędzi i maszyn. Główne wady to podatność na uszkodzenie oraz brak możliwości odczytu w przypadku zabrudzenia opiłkami, pyłem lub mgłą olejową. Te wady posiadają także kody znakowane bezpośrednio na metalu za pomocą techniki DPM (Direct Part Marking).

Technologię tę wyróżniają możliwość zakodowania dużej ilości informacji, większa trwałość w porównaniu do etykiet samoprzylepnych oraz odporność na wysokie temperatury i wibracje.

Znakowanie przeprowadza się głównie metodą wyżłabiania mikroudarowego za pomocą twardego grotu lub przez wypalanie laserem. Wadą tej ostatniej technologii jest konieczność stosowania kosztownej wypalarki laserowej DPM.

 

Rodzaje znaczników RFID

Znaczniki RFID to małe elementy mocowane do przedmiotów za pomocą kleju, nitów lub zawieszek. Mogą mieć formę etykiet, chipów, krążków lub małych pastylek. Zasilane są pasywnie anteną czytnika i nadajnika RFID, co  zapewnia wieloletni okres eksploatacji. Zasięg odczytu w granicach od 0,1 do 5 m zależy od rodzaju chipa i warunków odczytu.

 

Rys. 2. Znakowanie DPM na powierzchni metalowej za pomocą lasera

 

W logistyce i transporcie wykorzystuje się także układy aktywne wyposażone w niewielką baterię zn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy