Dołącz do czytelników
Brak wyników

Systemy SCADA w sterowaniu procesami technologicznymi

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 6
0 81

W ostatnich 10 latach systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) stały się standardem w sterowaniu liniami technologicznymi. Jednocześnie przeszły ewolucję od interaktywnych HMI (Human-Machine Interface) obsługujących pojedyncze urządzenia lub instalacje technologiczne do interaktywnych systemów kompleksowo kontrolujących i zarządzających pełnymi procesami produkcyjnymi, współpracujących z informatycznymi systemami wspomagania zarządzaniem klasy ERP (enterprise resource planning).

 

WPROWADZENIE

Obecnie systemy SCADA potrafią zarządzać na bieżąco procesem i jednocześnie generować na podstawie archiwalnych danych okresowe raporty dotyczące efektywności procesu produkcji. Raporty zawierają takie informacje, jak:

1. Czas efektywny pracy linii technologicznej – z pełną wydajnością przy utrzymaniu parametrów jakościowych wyrobu.

2. Czas postoju w podziale na awarie, braki surowca, braku produkcji.

3. Na podstawie 2 pierwszych punktów często wyznaczane są na bieżąco wskaźniki efektywności, takie jak np. współczynnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) dla całej linii technologicznej lub jej wydzielonych części.

Systemy SCADA linii technologicznych są bardzo dobrym źródłem pozyskiwania raportów na potrzeby utrzymania ruchu. Pozwalają na bieżące generowanie raportów dotyczących:

1. Efektywności energetycznej linii produkcyjnej lub jej części.

2. Sprawności technicznej linii technologicznej z uwzględnieniem:

a) czasu awarii,

b) czasu reakcji służb UR na zgłaszane awarie,

c) częstotliwości występowania awarii z podziałem na przyczyny.

3. Na podstawie dwóch pierwszych punktów może być wyznaczany np. trend efektywności energetycznej i efektywności działań służb UR.

Niewątpliwym atutem systemu SCADA jest możliwość bardzo precyzyjnej diagnostyki urządzeń produkcyjnych. Pracownicy utrzymania ruchu lub zdalny serwis mają możliwość bardzo dokładnego prześledzenia parametrów procesu przed wystąpieniem awarii, co pozwala na precyzyjne ustalenie przyczyny awarii.

 

CASE STUDY

Często w mojej praktyce biorę udział w modernizacji ciągów technologicznych. Prawie zawsze proponuję instalację systemu SCADA. Spektakularnym przypadkiem była instalacja systemu SCADA w modern...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy