Targi Energetab 2023 - relacja

Aktualności Wydarzenia

Ponad 16 tysięcy odwiedzających i 433 wystawców - takie dane podał organizator 36. międzynarodowych targów energetycznych ENERGETAB.

Uroczystego otwarcia targów dokonał prezydent Bielska-Białej  Jarosław Klimaszewski  a symbolicznego przecięcia wstęgi – licznie zgromadzeni goście honorowi, w tym minister funduszy  i polityki regionalnej - Grzegorz Puda, posłanka Mirosława Nykiel, poseł Przemysław Koperski, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Sławomir Cieślik, dyrektor PTPiREE - Wojciech Tabiś, przewodniczący Rady ŚlOIIB - Roman Karwowski i Dariusz Mrzygłód – prezes ZIAD Bielsko-Biała SA - organizator targów. W krótkich wystąpieniach podkreślali oni wyzwania, jakie stoją przed polską energetyką, związane z pilną potrzebą jej transformacji, umożliwiającej rozwój odnawialnych źródeł energii i istotnego zwiększenia elastyczności sieci przy zapewnieniu stabilnych dostaw energii oraz bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury.

REKLAMA

​​

Wręczono także wyróżnienia w konkursie targowym, przyznane przez komisję konkursową, której przewodniczył prof. Jakub Kupecki – dyrektor Instytutu Energetyki w Warszawie. Wyróżnienia targów ENERGETAB cieszą się w branży wysokim prestiżem  i dlatego do konkursu wystawcy zgłosili aż 44 najnowsze i najbardziej innowacyjne swoje produkty.

W krótkim podsumowaniu targów nie sposób wymienić wszystkich nowoczesnych, innowacyjnych produktów oferowanych na kilkuset stoiskach targowych, jak elementy i osprzęt linii napowietrznych i kablowych, transformatory i kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice SN i nn, urządzenia i aparatura obwodów pierwotnych i wtórnych a także agregaty prądotwórcze, pojazdy specjalistyczne dla energetyki, podnośniki, wiertnice, przeciski, wciągarki przewodów  i kabli, itp.  Na otwartych terenach ekspozycyjnych zostały wydzielone trzy specjalne strefy:

  • Strefa Odnawialnych Źródeł Energii – OZE,
  • Strefa Elektromobilności – SEL,
  • Strefa Praktycznych Pokazów technologii elektrycznych – SPP.

W „Strefie OZE” odbywały się pokazy przyjaznych dla środowiska urządzeń i rozwiązań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej - głównie paneli fotowoltaicznych, konstrukcji mocujących, magazynów energii, w tym „Carporty”, itp. W „Strefie Elektromobilności” promowali się producenci różnorodnych pojazdów elektrycznych (prezentacje te odbywały się zresztą nie tylko  w dedykowanej strefie).  

W „Strefie SPP” odbywały się pokazy połączeń egzotermicznych oraz pokazy dedykowanych narzędzi Milwaukee.

Jak co roku, targom towarzyszyły konferencje oraz prezentacje promocyjne wystawców. Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii zorganizowało dwudniową konferencję, której głównym celem było przedstawienie różnych modeli technicznych i biznesowych magazynowania energii oraz podkreślenie jego doniosłej roli w utrzymaniu elastyczności systemu energetycznego.

Dzięki współpracy Instytutu KOMAG i targów ENERGETAB uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Naukowo – Technicznego „Bezpieczeństwo Energetyczne a Sprawiedliwa Transformacja” podczas drugiego dnia Kongresu mogli odwiedzić targi ENERGETAB, i tym samym uczestniczyć w Forum PSME.

Przypisy