Dołącz do czytelników
Brak wyników

Raport

16 grudnia 2020

NR 2 (Marzec 2017)

Tworzywa w perspektywie

0 176

Przemysł tworzyw sztucznych w Europie to 1,5 mln pracowników w 60 tys. firm generujących obroty rzędu 350 mld euro rocznie. Światowa produkcja tworzyw to 322 mln t, z których 25% powstaje w Chinach, 18,5% w Unii Europejskiej i tyle samo w krajach NAFTY.

 

Prawie 40% produkcji tworzyw w Europie pochłania branża opakowań, na drugim miejscu znajduje się budownictwo wykorzystujące 20% potencjału i przemysł motoryzacyjny z 8-proc. udziałem w zapotrzebowaniu na surowiec. Łącznie Europa rocznie zużywa 50 mln t światowej produkcji tworzyw, z czego 26 mln t staje się odpadami. Choć 70%. z tej ilości udaje się odzyskać poprzez recycling, to celem działań Komisji Europejskiej jest stworzenie obiegu zamkniętego, w którym odzyskiwać będziemy 100% odpadów. Liderami w zużyciu tworzyw są Niemcy (25%), Włochy (14%) i Francja (9%). Polskie zapotrzebowanie na tworzywa to 6,3% europejskiej produkcji.

W ostatnich dziesięciu latach recycling tworzyw w Europie wzrósł o 64%, natomiast ilość składowanych odpadów zmalała o 38%. Niestety nie w Polsce, w której jeszcze w 2014 r. na składowiska trafiało prawie 56% odpadów tworzyw sztucznych. Tymczasem w krajach takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia składuje się zaledwie ok. 1% tego typu odpadów. Ale i u nas ta sytuacja się poprawia, są nowe perspektywy dla przemysłu recyclingowego tworzyw.

– Jakkolwiek rok 2016 możemy uznać za rok wzrostu w przemyśle tworzyw sztucznych, to aby ten trend został zachowany, Europa musi wprowadzić środki, które zapewnią konkurencyjność naszego regionu – mówi Patrick Thomas, prezes PlasticsEurope i CEO firmy Covestro.

Jego zdaniem Europa może być wydajna surowcowo, jeśli rozwiąże problem odpadów tworzyw sztucznych, zapobiegając przedostawaniu się ich do środowiska i zapewniając im właściwe zagospodarowanie. Słowa Patricka Thomasa obrazują nie tylko stan branży i trendy, ale też kierunek, w którym zmierza Unia – i wraz z nią Polska.

 

Wahania rynku

Rok 2016 był rokiem częstych wahań na rynku tworzyw i ceny PE i PP, które notowały poziom cen 950 EUR za tonę PP do wtryskiwania i cenę 1000 EUR za tonę dla PP do wtryskiwania. Ze względu na dużą częstotliwość wahań wśród graczy rynkowych pojawiła się niepewność, która zdaniem ekspertów związana była z cenami ropy naftowej i dynamiką zapotrzebowania. Bieżący rok powinien być spokojniejszy, ponieważ już końcówka 2016 r. była pierwszym od początku 2013 r. momentem zbilansowania się globalnej podaży i popytu na rynku ropy naftowej. Wcześniej dominowała przewaga podaży nad popytem.

Wśród wiodących trendów 2016 r. wyraźnie widać szybki wzrost rynku inteligentnych opakowań, wśród których znajdują się zarówno aktywne, jak i inteligentne technologie opakowań. Znaczenie trendu jest nie do przecenienia ze względu na fakt, że opakowania generują 40% zapotrzebowania na tworzywa. W Polsce, jak i w całej Europie, najwięcej tworzyw konsumuje przemysł opakowaniowy (31,5%).

Aktywne opakowanie chroni produkt przed dostępem tlenu i wilgoci. Natomiast opakowanie inteligentne to takie, w którym otoczenie i opakowanie wzajemnie na siebie oddziałują, zwiększając jakość produktu, okres przydatności i trwałości, dodatkowo przekazując informacje klientom o stanie produktu za pośrednictwem interaktywnego wskaźnika. Rynek ten wedle prognoz będzie przyrastał w 7,5-proc. tempie 7 mld euro rocznie. Dynamika polskiego sektora opakowań w latach 2016–2020 będzie znacząco większa niż w przypadku rynku globalnego. Z 33,5 mld zł rynek producentów opakowań wzrośnie do 46 mld zł w 2020 r., czyli urośnie o 37% w porównaniu do 2015 r. Wedle szacunków przemysł tworzyw sztucznych w Polsce ma wartość ok. 15 mld EUR, z czego produkcja (surowiec) to 2,5 mld EUR, a przetwórstwo (wytwarzanie produktów z tworzyw i recykling) to 13 mld EUR. Na tle Europy polski rynek charakteryzuje się stosunkowo wysokim (27%) wykorzys...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy