Tworzywa w perspektywie

Raport

Przemysł tworzyw sztucznych w Europie to 1,5 mln pracowników w 60 tys. firm generujących obroty rzędu 350 mld euro rocznie. Światowa produkcja tworzyw to 322 mln t, z których 25% powstaje w Chinach, 18,5% w Unii Europejskiej i tyle samo w krajach NAFTY.

 

Prawie 40% produkcji tworzyw w Europie pochłania branża opakowań, na drugim miejscu znajduje się budownictwo wykorzystujące 20% potencjału i przemysł motoryzacyjny z 8-proc. udziałem w zapotrzebowaniu na surowiec. Łącznie Europa rocznie zużywa 50 mln t światowej produkcji tworzyw, z czego 26 mln t staje się odpadami. Choć 70%. z tej ilości udaje się odzyskać poprzez recycling, to celem działań Komisji Europejskiej jest stworzenie obiegu zamkniętego, w którym odzyskiwać będziemy 100% odpadów. Liderami w zużyciu tworzyw są Niemcy (25%), Włochy (14%) i Francja (9%). Polskie zapotrzebowanie na tworzywa to 6,3% europejskiej produkcji.

W ostatnich dziesięciu latach recycling tworzyw w Europie wzrósł o 64%, natomiast ilość składowanych odpadów zmalała o 38%. Niestety nie w Polsce, w której jeszcze w 2014 r. na składowiska trafiało prawie 56% odpadów tworzyw sztucznych. Tymczasem w krajach takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia składuje się zaledwie ok. 1% tego typu odpadów. Ale i u nas ta sytuacja się poprawia, są nowe perspektywy dla przemysłu recyclingowego tworzyw.

– Jakkolwiek rok 2016 możemy uznać za rok wzrostu w przemyśle tworzyw sztucznych, to aby ten trend został zacho...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy