Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie zasobami ludzkimi

22 grudnia 2020

NR 4 (Lipiec 2017)

Współpraca ludzi z robotami wymaga szczególnej uwagi w kwestiach bezpieczeństwa

0 54

Ze względów bezpieczeństwa ludzie i roboty przez całe lata współpracowali na odgrodzonych od siebie przestrzeniach roboczych. Dokonujące się obecnie zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się siły roboczej oraz wzrastające potrzeby w stosunku do wydajności produkcji, dały impuls do prac nad zwiększeniem potencjału współpracy ludzi z robotami.

 

Kiedy jednak człowiek i robot dzielą wspólną przestrzeń roboczą, niezwykle istotna staje się kwestia bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to konieczność indywidualnego przeanalizowania każdej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa. Aplikacje HRC (Human Robot Collaboration) rodzą nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Istotna różnica między „klasycznymi” aplikacjami wykorzystującymi roboty, realizowanymi na wygrodzonych stanowiskach a aplikacjami HRC polega na tym, że realnym zagrożeniem stają się kolizje między maszyną a człowiekiem. Nie mogą one jednak prowadzić do powstawania żadnych obrażeń. Warunkiem bezurazowej współpracy jest z jednej strony wyposażenie robota w bardziej niezawodne mechanizmy sterowania i inteligentne, dynamiczne czujniki, dzięki którym robot czuje, kiedy dojdzie do kolizji. Z drugiej strony konieczne jest opracowanie na gruncie normatywnym wiarygodnych standardów bezpieczeństwa. Centralną rolę odgrywa tu opublikowana na początku tego roku specyfikacja techniczna ISO/TS 15066 „Robots and Robotic Devices – Collaborative industrial robots” (Roboty i urządzenia dla robotyki – Przemysłowe roboty współpracujące), która umożliwia wdrożenie bezpiecznej aplikacji HRC po przeprowadzeniu odpowiedniej walidacji.

 

Rys.1. PROBms – nowy system do pomiaru siły kolizji i nacisku robota gwarantuje bezpieczeństwo aplikacji HRC

 

Opisano w niej szczegółowo cztery rodzaje współpracy jako zasady ochrony:

  • kontrolowane zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa,
  • prowadzenie ręczne,
  • kontrola prędkości i odległości separacji,
  • ograniczenie mocy i siły.

Wspomniana specyfikacja techniczna jest pierwszą normą, która w Załączniku A podaje szczegółowe informacje dotyczące progów bó...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy