Zalety magnetycznej metody pomiaru naprężeń w elementach stalowych

Utrzymanie ruchu

Artykuł przedstawia magnetyczną metodę pomiaru naprężeń wykorzystującą efekt Barkhausena. Naszym zdaniem pozytywna opinia na jej temat może być wyrobiona jedynie na podstawie analizy porównawczej jej wad i zalet z właściwościami innych, dostępnych na rynku nieniszczących metod pomiaru naprężeń. Twierdzimy, że ta metoda umożliwia szybką i skuteczną detekcję naprężeń własnych oraz pochodzących od obciążeń mechanicznych we właściwie wszystkich ważnych przypadkach technicznych. Czy proponowana metoda jest lepsza od innych? Mamy nadzieję, że lektura niniejszego tekstu przekona Czytelnika, że tak. Pozytywna opinia Czytelników „Służb Utrzymania Ruchu” zwiększa naszą szansę na wprowadzenie tej metody do praktyki przemysłowej. Chcielibyśmy na taką opinię zasłużyć.

Naprężenia własne – czyli jakie?

Mianem naprężenia własne określa się wszystkie naprężenia występujące w materiale konstrukcyjnym niepoddanym działaniu sił zewnętrznych. Zgodnie z prawami mechaniki suma wektorowa naprężeń własnych w całym materiale musi się zerować. W przypadku stali (materiał polikrystaliczny) zasadne jest wyróżnienie i klasyfikowanie naprężeń własnych ze względu na zasięg ich występowania w porównaniu z wymiarami ziarna. Defekty struktury wewnątrz ziarna (dyslokacje, wydzielenia) wytwarzają naprężenia krótkozasięgowe i nieskoordynowane przestrzennie. Tego typu naprężenia można określić jako naprężenia III rodzaju (ϬIII) lub jako mikronaprężenia. Wewnątrz ziarna może występować naprężenie stałe co do poziomu w całym ziarnie i jednakowo zorientowane przestrzennie w danym ziarnie. Takie naprężenia nazywa się naprężeniami II rodzaju (ϬII). Takie naprężenie spowodowane jest akomodacją wymiarów ziaren podczas procesu krzepnięcia, a także powstawaniem materiału wielofazowego. Trzeci typ naprężeń to naprężenia zorientowane przestrzennie i występujące w obszarze znacznie większym niż rozmiar pojedynczego ziarna. Są to naprężenia I rodzaju (ϬI), zwane też makronaprężeniami. Powstają podczas właściwie wszystkich obróbek mechanicznych (szlifowanie, piaskowanie), cieplnych (hartowanie, spawanie) i cieplno-mechanicznych (deformacja plastyczna), a także obróbki chemicznej i cieplno-chemicznej warstwy wierzchniej (natryskiwanie, napylanie). W przypadku naprężeń I rodzaju należy brać pod uwagę i kierunek ich działania, i zmianę poziomu w głąb materiału (rozkład naprężeń po głębokości).

REKLAMA

​​

Jakie metody są dostępne na rynku?

Proponowane aktualnie nieniszczące metody oceny poziomu naprężeń własnych wykorzystują w swej istocie specyficzny dla danej metody efekt zmiany wybranej wielkości fizycznej wywołany zmianą odległości między atomami. Należałoby tu zatem mówić o nich jako o metodach pomiaru odkształceń względnych. Nie są to tym samym metody, które ujawniają bezpośrednio poziom naprężeń lokalnych, a poziom naprężeń wylicza się, stosując znane związki między odkształceniem i naprężeniem z uwzględnieniem stałych sprężystości.

Oferowane aktualnie na rynku badań nieniszczących metody pomiaru naprężeń własnych można zaliczyć do trzech rodzajów: 1) metoda dyfrakcji promieniowania przenikliwego z wykorzystaniem promieni rentgenowskich (XRD); 2) metoda wykorzystującą fale ultradźwiękowe (UT); 3) metoda magnetyczna wykorzystująca efekt Barkhausena (EB). Poziom naprężeń własnych w elementach konstrukcji może być również wyznaczany, ale w sposób quasi-nieniszczący, za pomocą czwartej z kolei metody, zwanej metodą Mathara (MM) albo metodą otworkową. Przyjrzyjmy się im bliżej.

1. Metoda dyfrakcji promieni X (XRD)

Pomiar naprężeń metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich (promienie X) bazuje na liniowym związku między położeniem piku dyfrakcyjnego w dziedzinie kąta Θ (kąt pomiędzy kierunkiem wiązki padającej promieni X i powierzchnią badaną) a stałą sieciową a (odległość między płaszczyznami atomów reemitujących promien...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy