Dołącz do czytelników
Brak wyników

Interpretacja wyników mierzenia efektywności maszyn z rzeczywistych case studies

Artykuł | 16 grudnia 2020 | NR 2
0 158

Obydwa opisane przypadki zostały zmierzone i opisane w ramach standardowych działań diagnostycznych w ciągu ostatniego roku. Poniżej opisano uproszczone podejście do szacowania efektywności maszyn i wyszukiwania źródeł strat. W praktyce główne drogi straty energii mechanicznej są najważniejsze, bo to duże liczby pomagają zdecydować o remoncie lub dalszej eksploatacji urządzeń.

 

Opisano dwa przypadki kompresorów – odśrodkowego zasilanego turbina gazową i tłokowego napędzanego tłokowym silnikiem gazowym. Podejście do obydwu maszyn jest diametralnie różne ze względu na rodzaj pracy i dostępne wyniki pomiarów, prowadzi jednak ostatecznie do równie skutecznych wniosków i pozwala z wystarczającą dokładnością ocenić ich efektywność.

 

Turbokompresor Nuovo Pignone

Czterostopniowe turbokompresory pracujące równolegle i sprężające gaz do sieci przesyłowej napędzane są turbinami gazowymi. Maszyny pracują w zmiennych warunkach zależnych od aktualnego napływu gazu, często przy znacznej recyrkulacji i niejednokrotnie w warunkach dalekich od optymalnych. Będące skutkiem zużycia zmiany efektywności były obserwowane od dłuższego czasu. Ostatecznie podjęto decyzje o przeglądzie. Remonty będą przeprowadzone, począwszy od maszyn o najgorszej efektywności, analiza porównawcza kompresorów pozwoli na ustalenie właściwej kolejności remontów.

Podstawą prawidłowej oceny efektywności pracy kompresora są wiarygodny zestaw danych oraz dokładne parametry teoretyczne.

Dokładne pomiary przepływu, temperatur i ciśnienia są podstawą do obliczeń.

Pobieżna analiza danych wejściowych pozwala zauważyć mniejszy od teoretycznego przyrost ciśnienia na poszczególnych stopniach i adekwatnie niższy przyrost temperatury gazu.

 

Rys.1. Przyrost ciśnienia i efektywność w porównaniu do wartości teoretycznych przy danej prędkości – pierwszy stopień

 

Rys.2. Przyrost ciśnienia i efektywność w porównaniu do wartości teoretycznych przy danej prędkości – drugi stopień

 

...
Tab. 1. Dokładne pomiary przepływu, temperatur i ciśnienia są podstawą do obliczeń
Podsumowanie parametrów pracy
kompresora
Stopień 1. Stopień 2. Stopień 3.  Stopień 4. 
Aktualne Teoretyczne Aktualne Teoretyczne Aktualne Teoretyczne Aktualne Teoretyczne
Ciśnienie atmosferyczne bara 1,01   1,01   1,01   1,01  
Ciśnienie na ssaniu barg 8,70   13,71   23,00   46,96  
Ciśnienie na tłoczeniu barg 14,5 16,3 23,5 23,8 47,5 49.9 94,2 101,4
Temperatura na ssaniu °C 40,6   56,2   54,9   46,6  
Temperatura na tłoczeniu °C 104,6 123,7 107,0 109,3 129,3 139,4 142,5 177,1
Przepływ standardowy m³/h 70791,5   7091,5   70791,5   64892,2  
Prędkość obr./min 9093,0   9093,0   13430,0   13430,0  
Moc gazu kW 2141,0

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy