Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów , Zarządzanie zasobami ludzkimi

3 lutego 2021

Jak ratować przedsiębiorstwo w przypadku utraty płynności?

0 281

Ilość przedsiębiorstw, jakie aktualnie balansują na granicy wypłacalności nie jest dokładnie znana. Jednak całe branże gospodarki są pozbawione możliwości osiągania dochodów a pomoc rządowa rzadko jest wystarczająca dla zapewnienia wypłacalności.

Oznacza to, że umiejętność podejmowania właściwych decyzji w przypadku utraty płynności może być jedną z najważniejszych cech, jakie powinien posiadać współczesny menedżer.

Przede wszystkim, w przypadku utraty równowagi finansowej przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie tylko wierzyciel ma do dyspozycji środki prawne chroniące jego interesy. Również dłużnik może sięgać po liczne rozwiązania ułatwiające działania naprawcze.

W zdecydowanej większości sytuacji, najlepsze ramy prawne dla porozumienia z wierzycielami stanowi postępowanie restrukturyzacyjne. Szczególnie użyteczną formą może być wprowadzone w czerwcu 2020 roku na mocy przepisów tarcz antykryzysowych „uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu”. W tym przypadku otwarcie postępowania i objęcie dłużnika ochroną odbywa się bez udziału sądu. Kluczowy jest moment ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które dłużnik publikuje po zawarciu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Po otwarciu postępowania, dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjnym przygotowują propozycję układu. Określa ona sposób, w jaki dłużnik planuje regulować swoje zobowiązania. Z danych statystycznych wynika, że prawie wszystkie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy