Jak sprawnie przeprowadzić audyt systemów sprężonego powietrza?

Dodatek specjalny

W większości zakładów przemysłowych, niezależnie od reprezentowanej branży, można wyszczególnić takie same podstawowe instalacje poszczególnych mediów, np. wody zimnej czy gorącej, pary, instalację wentylacyjną, elektryczną czy sprężonego powietrza. Oczywiście nie wszystkie muszą występować w każdym zakładzie, a tym bardziej w każdym z zakładów, nawet tej samej branży.

 

REKLAMA

Udział każdego z medium w ogólnym zużyciu energii jest różny. Można jednak powiedzieć, że spośród wszystkich napędów elektrycznych w strukturze gospodarki Polski, które odpowiedzialne są za pobór energii na poziomie ok. 60% wszystkich odbiorników energii elektrycznej w skali roku, napędy sprężarek przemysłowych różnego typu stanowią ok. 10% ogólnego zużycia energii, co daje w przybliżeniu 7500 GWh w skali roku. Jednakże udział napędów sprężarek już w samych przedsiębiorstwach jest bardzo różny i wahać się może od kilku procent do aż kilkudziesięciu, rzędu nawet 40%, ogólnego zużycia energii przez przedsiębiorstwo. Zatem na tym przykładzie widać wyraźnie, że tematyka sprężonego powietrza jako medium roboczego, jego wytworzenia oraz wykorzystania jest bardzo istotna.

 

Obowiązkowe audyty

W obecnym okresie nacisk na zwiększanie efektywności energetycznej wyraźnie wzrósł w porównaniu z 5 czy 10 latami wstecz. Wynika to z ogólnej polityki Unii Europejskiej, która wprowadza różnorodne mechanizmy zachęcające z jednej strony do zmniejszenia zużycia energii poprzez m.in. zwiększanie sprawności wszystkich procesów przekazywania energii, a z drugiej zmniejsza udział paliw kopalnych w ogólnym bilansie wszystkich źródeł energii poprzez zastępowanie ich tzw. źródłami odnawialnymi. Ten pierwszy element został w Polsce wprowadzony pod postacią np. Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Ustawa ta określa m.in. obowiązki dużych przedsiębiorstw we wdrażaniu efektywności energetycznej poprzez konieczność cyklicznego wykonywania audytów energetycznych efektywności energetycznej. Choć nie jest to ściśle nakazane, to w takiego typu audytach dobrze jest się posłużyć normą PN-EN 16247 Audity Energetyczne określającą sposób wykonywania tych audytów.

W części 3. tej normy, o nazwie „Procesy”, opisany jest sposób uwzględniania sprężonego...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy