Rewolucyjne roboty, które zmieniają produkcję

Automatyzacja i robotyzacja

W obecnych czasach nie trzeba nikogo przekonywać, że nowoczesne technologie są niezbędne do zwiększania możliwości produkcyjnych i bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych. Świadomość ta przyczynia się do tego, że coraz częściej zauważyć można w przedsiębiorstwach wprowadzanie sztucznej inteligencji na poziomie procesu technologicznego, zwiększanie ilości informacji rozsyłanych po całej firmie, jak i dążenie do eliminowania błędów powodowanych przez czynnik ludzki.

 

REKLAMA

​​

Kiedy na początku lat 50. w przemyśle zaczęto stosować roboty, wielu ludzi sądziło, że mają one zastąpić człowieka w pracy. Dla dzisiejszych czołowych firm produkcyjnych automatyka i robotyka przyczynia się do zwiększania wydajności i elastyczności, jak też lepszego wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego. Roboty mają zastosowanie tam, gdzie prace mogą być wykonane szybciej, dokładniej i bezpieczniej, bez narażania zdrowia ludzi. Dodatkowo fakt, że nowoczesne systemy zarządzania produkcją wymagają szybkiego przepływu dużej ilości danych, sprawia, że linie przemysłowe wyposażone muszą być w zaawansowaną technologię, m.in. inteligentne czujniki, bezprzewodowe sieci zintegrowane z maszynami i transferujące dane, a także systemy cyber-fizyczne, wspierające utrzymanie ruchu. Obecny poziom technologii pozwala za zautomatyzowanie całego procesu wytwórczego, będącego głównym elementem procesu produkcji (rys. 1).

 

Rys. 1. Struktura procesu produkcji

 

Rys.2. Wysokiej jakości spoina wykonana na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym

 

 Roboty w nowoczesnych fabrykach wykorzystuje się w procesach:

  • spawania, ukosowania (w tym ukosowania plazmą),
  • montażu, przenoszenia, transportu międzyoperacyjnego,
  • pakowania, naważania, dozowania, paletyzacji, depaletyzacji,
  • malowania, szlifowania,
  • jako elastyczne, zrobotyzowane gniazda produkcyjne kooperujące z ludźmi i wykazujące się rozszerzoną inteligencją.

Zapotrzebowanie na roboty i inteligentne obrabiarki CNC pojawia się obecnie praktycznie w każdej branży. Nowe koncepcje zarządzania, takie jak np. Industry 4.0, opierają się głównie na idei informatyzacji i automatyzacji procesów mających za zadanie maksymalnie zoptymalizować wydajność i wyeliminować wszystkie czynniki, których kontrola jest utrudniona przez automatyczne systemy nadzoru. Realizacja tej koncepcji możliwa jest tylko przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z szeroko pojętej dziedziny automatyki przemysłowej, która nieustannie się rozwija. Aby mó...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy